Būki Pasveikintas - Tavyje Žemės Viltis...

SVARBU. DIEVO ŽODIS IR J.I.S. PRISIKĖLIMO ŽINIA BUS SKLEIDŽIAMA TOLIAU JOJO ŽEME...

* * * * *

    ESU AŠ... - AŠ ESU.., - Tai Girdėjome Begaliniai Daug Kartų... Kame Yra Tiesa..? Žmoguje..? Moksle..? Pasirinkime..? Mūsų Tiesoje..? Žemės Tiesoje..? Dievo Tėvo Tiesoje..? Kas Tuomet Yra Žmogus..? Kas Tuomet Yra Tiesa..? Kokia Tiesa Yra Tiesa JAME..? Ar Jau Esame Žmonės..? Ar Jau Galime Būti Žmonės..? Ar Mes Jau Tai Pasirinkome JAME Per J.I.S. - JoJo Žeme..?
    Keičiantis Laikmečiui, Keičiasi Ir Tiesa Kurią Mes Galime, Norime Ir/Ar Ketiname Priimti... Kurios Mums Reikia Ir/Ar Pakanka, Visuomet Juk Renkamės Tik Mes Patys...
    JoJo Tiesa Žeme Pateikiama JoJo Žodžiu Čia... Nes, Tik Sąveikaudami Visi Bendrystėje Visame, Turime Ir Galime Veikti Išvien JoJo Žodžiu, JoJo Viltimi, JoJo Ir Mūsų Žeme Čia... Todėl... Paruošėme Vieną Ir Vienintelę - Dievo Sūnaus (D.S.) - Dievo Tėvo (D.T.) - Dievo Dvasios (D.D.) JoJo Svetainę - Tai Šis Projektas JoJo Žeme...

* * * * *

 •    PROGRAMA - J.I.S. Vedimas...
       JoJo Prisikėlimo Programa JoJo Žeme Ir JoJo VIRSME Pradėta... Sekite J.I.S. Žeme - JoJo Žodžio Leidiniuose...
   
 •    SARFUM Žvakutės - J.I.S. Tiesa...
     J.I.S. Unikalios SARFUM Žvakutės JoJo Žeme... Tai Pagalba Mums Šia Diena JAME... Apie Naujas Galimybes Atvirsti JAME, Skaitykite SARFUM Atgimstančioje Svetainėje Čia...
   
 •    MALDA - J.I.S. Žodžiu Ir JoJo Žeme...
     Visiems Pasimetusiems... Pagalba Jums - Visuomet Galima... Pasirinkimas Visada Laisvas Ir Tikslus - Per J.I.S. Ir JAME... Skaitykite Ir Išgyvenkite Asmeniškai, Dievo Tėvo Maldas, JoJo Žeme Per J.I.S. Ir JAME... Plačiau Skaitykite Čia...
   
 •    Tikroji Tiesa - JoJo Žeme...
     Visas J.I.S. Naujienas Žeme Bei Įvardinimus Kas, Kaip, Kame JAME, Galite Sekti Nemokamai, Užsiprenumeravę God Is Thrue (Dievas Yra Tiesa) Paskyroje...
     
 •    JIS.LAND - J.I.S. Projektai...
     Plačiau Apie Visus SinTerra Projektus Žeme Sekite Bendru Adresu:   www.jis.land    Visa informacija Ir Projektai nuolatos pildomi ir tikslinami... Būkite kantrūs, plečiantis ir jungiantis J.I.S. Bendruomenėms, laukia daugiau pasikeitimų... :)