Apžvalga

P.S. Karščiausias naujienas visuomet sekite Projekto 
    ✰   Dievo Taku laiko juostoje   ✰
Dievo Sūnaus Žodis
Viso straipsnių skyrelyje: 25

 


Dievo Sūnaus - J.I.S. - Dievo Išmintis Bei Įvardinantis Žodis JAME...
Kviečiame VISUS - Išgirskime... Patirkime... Atraskime...

RB Dievo Taku
Viso straipsnių skyrelyje: 2

     Šis Pasaulis, Kokie Bebūtume Mes, Žavūs ir Drąsūs, Nuoširdūs ir/ar Naivūs, Visame, Visur Ir Visada, Diena Iš Dienos Keičiasi Nenumaldomai JAME...
     Daugelis dalykų, Nestebint Jų TAME, atsiranda ir/ar išnyksta lyg ir visiškai nenuspėjamai, nepastebėtai, nelauktai..., Bet... Ar Taip Iš Tiesų Yra JAME...??? Ar Visa Tai Ką Matome, Jaučiame Bei Išgyvename - Taip Yra...??? Ar Tai Tik Mūsų Norai...??? Ar Tai Tikrieji Ir, Ar Tai Mūsų Tikslai...??? ... Skaitykite plačiau čia... :)

     - Tikroji Religija JAME, Visuomet Prasideda Nuo Atsakingo Ir Sąžiningo Jausmo Bei Veiksmo Visa Kame, Visame, Per J.I.S. Tik JAME...
     - JoJo Religija Šventąja D.T. Žeme, JAME - Tai TIESA, TĄSA, DRĄSA, SĄŽININGUMAS, NUOŠIRDUMAS, PAPRASTUMAS, TAURUMAS, ORUMAS Ir Bendrystė, Visuotiškumas Visa Kame, Visame Per J.I.S. Tik JAME...
  Skaitykite plačiau čia... :)

Susitikimai Ir Veikla
Viso straipsnių skyrelyje: 19

     ♡
     Steigiama Religinė Bendruomenė... Norintiems Prisijungti - Daugiau Informacijos  Skaitykite Čia...
     
     IMG_20190814_072622-AD2-2.jpg

     ...Šis skyrelis - apie Bendruomenės planuojamus ir jau įvykusius susitikimus, visuomeninę veiklą...

     P. S. Apie susitikimus, veikimą, pažinimą Vilties Žemėje, skaitykite šios svetainės skyrelyje "Vilties Žemė - JoJo Glėbyje".


      - - -
     Kviečiame į SUSITIKIMŲ CIKLĄ "PAŽINKI Per J.I.S."!... 
     Šiuose susitikimuose aiškinamės, kaip dirbti su savimi, kad nuoširdume ir nuolankume atsivertume Dievui..., kaip atskleisti ir įvardinti sau patį Save - tą tikrąjį, kuriuo gimėme ir kuriuo turėjome tapti JAME...
     Daugiau informacijos rasite šios mūsų svetainės skyrelyje "Susitikimai Viltyje JAME", paspaudę šią ...nuorodą...

     Artimiausias ciklo "Pažinki per J.I.S." susitikimas planuojamas 2020 m. kovo mėn.
     Detalesnę informaciją rasite čia...

Kristaus Žvakutės
Viso straipsnių skyrelyje: 6

light_of_hope_SINCREDY_2015-12-22-N.jpg 

     "Vilties Žvakutė" - Tokiu  Šiltu Žodžiu Ir Šia J.I.S. - Dievo Sūnaus Nuolankia Intencija Bei Žinia Mums, Prasidėjo Bene Plačiausias JoJo Kelias Lietuvoje, Europoje, Žeme... :)
     Per Pirmąjį, 2015 m. Lietuvos Etapą, Beveik Per Vienerius Metus, Buvo Išdalinta Virš 10'000 Kristaus Meilės Ir Vilties SARFUM Žvakučių... Vienos Jų Kukliai Nutūpė Ant Mūsų Tautiečių, Lietuvių Stalų, Besimėgaudamos Tikrąją Dievo Sūnaus Nešama Mums Šviesa - Tauriąja JoJo Viltimi Per J.I.S. Tik JAME... Kitos Gi, Skriete Apskriejo Ištisą Mūsų Žemiškąjį Pasaulį, Iškeliavo Į Skirtingus JoJo Planetos Kampelius, Europą, Skandinaviją, Aziją, Japoniją, Australiją, JAV, Braziliją ir t.t. .... :)

     Toliau Sekė Kiti, Išties Labai Svarbūs Visiems Mums, JoJo Žingsniai Besąlygine Pagalba Žemei, Gamtai, Stichijoms, Žmonių Sistemai Ir Pačiam Žmogui...
     Buvo Ir Iki Dabar Dar Tvarkomi, Pasauliniai ETA, TERRA, SIN(A), SAT(A), SAR(A), SIR(A), RI(A), SI(A) ir Kt. Energetiniai, Dvasiniai, Sielos, ESM'ės ir Kt., Dievo Kurti, Puoselėjami, Atstatyti Agregorai Čia Ir Dabar, Dabartimi Per J.I.S. Tik JAME... Atlikta Šimtai Svarbių J.I.S. Pakeitimų Bei Tūkstančiai Unikalių Papildymų, Atnaujinimų, Patobulinimų JoJo VIRSMO Procese JAME, Link Tikrosios JoJo Išreikšties Ir Prasmės - Tiesoje Per J.I.S. Tik JAME...

     "Kristaus Meilės Žvakutės" - Dar vienas J.I.S. Projektas Žeme, kurį Pradėjome 2019 metų balandžio 22-ąją, antrąją šv. Velykų dieną.
     Projekto eigoje įvairiose viešose vietose sutiktiems žmonėms dalinamos Dievo Sūnaus - J.I.S. - Šventintos Žvakutės. Tai Ypatingos Kristaus Žvakutės, kurios tarsi mažutės Kibirkštėlės atneša Meilę ir Viltį, Šilumą ir Šviesą... - į mūsų širdis, į namus, į mūsų kasdienybę...

     ŠIĄ DIENĄ - 2019 / 07 / 13 - PRADEDAME VISIŠKAI NAUJAI - PER J.I.S. TIK JAME... :)

     Šią Dieną, Įžengėme Į Visiškai Naują JoJo - J.I.S. - Dievo Sūnaus Poziciją Ir Veikimą ŽEME Dabartyje Ir Čia... :)
     Pradedame Naująjį Veikimą Ir Išties Galime Suteikti Kiekvienam Reikalingą Dvasinę, Sielos, ESM'ės Pagalbą JUMS...
     Tuo Tikslu Atnaujinome SOS Projektą Žeme (vertimai į Ru Ir En kalbas jau pakeliui)... Svetainė: SOS.RIOSUN.COM

     J.I.S. Paruošė Jums Ir Mums, Išskirtines Ir Unikaliai Užkrautas, Dvi Palaimintas DIEVO TĖVO Žvakutes...:
          PIRMOJI - "KRISTAUS TIESA"... Nuo Šiolei, Jomis Galėsime Dalintis Ir Su Jumis... :)
          ANTROJI J.I.S. Žvakutė - "PADĖK MAN" - Darbui Per J.I.S. Tik JAME...

     Kviečiame Visus Prisijungti bei Pasidalinti JoJo Šviesa, Prasme, Patirtimi Bei Taurumu Degant J.I.S. Žvakutei...
     Patirkime... Pajuskime... Atgimkime... Atraskime... Užgimkime... Ir Veikime Naujai... Per J.I.S. Tik JAME...

     Mums Svarbūs Jūsų Pastebėjimai Ir Sklindanti Šiluma..., Tad... Prašome Dalintis Savo Potyriais Ir Jus... Jūsų Atsiųstus Atsiliepimus Galite Skaityti Žemiau... :)
     P. S. Jeigu Jus domina detalesnė informacija apie šį Projektą, tiesiog susisiekite su mumis telefonu:
             +370 666 000 80,  +370 666 000 81,  +370 666 000 82.

   
     Visuomet Jūsų ir Su Jumis
     ♡  JIS.LAND 

  

Susitikimai Viltyje JAME
Viso straipsnių skyrelyje: 9

Patirki-2014-2019-07-20.jpg

     Kelias į Dieviškumą arba Į Žmogiškumą, tai Išties Tas Pats Kelias Per J.I.S. Tik JAME...
     Žingsnelis po žingsnelio nagrinėsime visa tai, ko mums išties reikia žengiant savęs pažinimo,
atradimo, atskleidimo bei įsivardinimo, patikslinimo  keliu per J.I.S. tik JAME...

     Trumpi tekstai, tai ir naujos susitikimų rubrikos "Pažinki per J.I.S." etapai,
temos, kryptys, prasmės, tiesos apreiškimai per J.I.S. tik JAME...

     Susitikime jau dabar... Diskutuokime... Tikslinkime... Papildykime...
Nusilenkime... Išgirskime... Atraskime... Priimkime...
Sekime, Veikime per J.I.S. Tik JAME...

     Įvadinį tekstą galite skaityti sekdami šią nuorodą...


     P.S. Šiame Skyrelyje Pateiksime Dalį Svarbių, Organizacinių Klausimų, Su Žyma - Pažinki Per J.I.S. / D.U.K.
     Visus Jūsų Užduotus Klausimus Galite Skaityti J.I.S. Narių Svetainėje, Projekte - Gyva Istorija... :)

Dalinamės
Viso straipsnių skyrelyje: 12

     IMG_20190728_120640-AD4-2.jpg

     Esame labai skirtingi ir kiekvienas savaip judame savąja likimo linija. Tačiau... Esame ir labai panašūs, nes mūsų kelionė turi vieną vienintelę kryptį - Link Dievo. Kažkas įvardijame tai, kažkas gal ne, tyliai širdyje ar garsiai aplinkiniams..., tačiau visi judame per paprastą kasdienybę, atrasdami joje Dievo Veikimą ir save...
     Šiame skyrelyje - nuoširdžiai ir paprastai - J.I.S. Bendruomenės nariai dalinasi savo mintimis, kylančiomis šioje kelionėje, įvardinimais, kūryba, svajonėmis - visa tai Veiksme, Einant Drauge Su Dievo Sūnumi... Čia mes klausiam, teigiam, abejojam, džiaugiamės ir liūdim, linksmai šypsomės ir net dainuojam... :)
     

Patirtimi JAME / D.U.K.
Viso straipsnių skyrelyje: 7

hinh-anh-chua-jesus-dep-full-hd-1.jpg  

     Šiame skyrelyje kviečiame visus dalintis Tikrąja JoJo Patirtimi ir Išgyvenimu Per J.I.S. Tik JAME...
     Dievo Liudijimai... Kelionė Link JoJo... ir Mūsų Asmeninė, Išskirtinė ir Nepakartojama Patirtis, Išgyvenimai JoJo Link Per J.I.S. Tik JAME...
     Taurios ir Tikrumu Užburiančios Paprastų, Ieškančiųjų Žmonių Istorijos, Visų Mūsų Žodžiu bei Mintimi Dievo Sūnaus Prisikėlimo Bei Veikimo Akivaizdoje... :)

     SVARBU. Dalinkimės Tik Savo Asmenine Patirtimi, Per J.I.S. Ir Tik JAME...
     Visi Liudijimai Dievo Sūnaus Darbais Ir Veiksmais Žeme Per Mus, Mumyse Tik JAME...
     Jūsų Įrašyti Video Susiję Su Dievo Sūnaus Dabartimi Bei Jūsų Liudijimai Per J.I.S. Tik JAME...

     Šiame Skyrelyje Taip Pat Pateiksime Dalį Jūsų Dažnai Užduodamų Klausimų, Su Žyma - D.U.K. ... Kitus gi Galite Skaityti J.I.S. Narių Svetainėje, Gyva Istorija, Projekte... :)

Vilties Žemė - JoJo Glėbyje
Viso straipsnių skyrelyje: 4

Vilties-zeme-1.jpg

 

     Projektai, viltys, lūkesčiai, svajonės... - JoJo Vilties Žemėje ir apie Ją...
     Šiame skyrelyje taip pat dalinamės (atsiliepimai) tuo, ką patyrėme-išgyvenome Vilties Žemėje...
     Mintys bei apmąstymai apie Vilties Žemę - asmeniniai ieškojimai, atradimai, įvardinimai ir pasikeitimai... 

     Plačiau apie Vilties Žemelę, Jūsų Užgimusia Patirtimi Ir Atsiliepimais Skaitykite Čia... :)

Vilties Žemėje - Dalinamės
Viso straipsnių skyrelyje: 16

     

     IMG_20190608_050454-4AD.jpg

     Vilties Žemė visus pasitinka vienodai svetingai... Tačiau kiekvieno buvimas čia skirtingas ir kaskart vis kitoks - nes mes juk skirtingi ir kaskart kitokie...

     Šiame skyrelyje dalinamės tuo, kaip mums sekėsi, ką veikėme, kuo gyvenome, ką pajutome ar suvokėme, būdami Vilties Žemėje.
     Tai tarsi ryšio su Vilties Žeme metraštis, kuriame - daugialypė patirtis,  kiekvieno vis kitokia ir tuo pačiu viena, nes apjungta mūsų bendrystės ir bendros krypties.
     Tai ir mūsų svajonės bei konkretūs planai - Vilties Žemėje ir apie Ją...
     Mūsų kūryba - kaip nusilenkimas ir padėka Vilties Žemelei ir Tam, Kas Visa Tai Sukūrė... 

     Dalinkimės ir ženkime kartu - link Dievo, link Savęs... jau šiandien, jau dabar... :) 

  

Muzikiniai video klipukai - Laisvalaikiui
Viso straipsnių skyrelyje: 41

:)

Trumpoji Animacija - Laisvalaikiui
Viso straipsnių skyrelyje: 11

Šiame skyrelyje dalinamės su visais mokomaisiais bei pažintiniais animaciniais filmukais...
Ilgesni ar trumpesni, visų svarbiausia tikroji sukūrimo bei pažinimo priežastis... ir visa tai, kas galėtų Mums padėti išsilaisvinti bei paspartinti tikruosius pasirinkimus bei žingsnius JAME... :)

Trumpoji Dokumentika - Laisvalaikiui
Viso straipsnių skyrelyje: 15

Trumpos Istorijos Tiesa, Tuomet JAME...
Ar Ją Išgirsime, Patirsime Visa Kame...???
Ar Ją Priimsime ir Tarsime Garsų Garse JAME...???
Visi Drauge... Visi Drauge... Visi Drauge... Tiktai JAME... :)

J.I.S. / 2019-04-14, 00:45
 
Rekomenduojami filmai - Laisvalaikiui
Viso straipsnių skyrelyje: 22


Jūsų Dėmesiui Siūlysime Savistoviai Peržiūrai, Keletą Svarbesnių, Reikšminių Ir Geresnių Jau Išleistų Meninių Filmų / Juostų...
Viskas Jūsų Atsistatymui Ir Tobulėjimui: Jūsų Dvasiai, Sielai, Augimui, Tikslinimui, Susidėliojimui, Atradimui, Įsivardinimui Ir Pažinimui JAME... :)