RB Dievo Taku

     ♡ Mes Veikiame Dievo Sūnaus - J.I.S. Vardu... ir kviečiame Visus, didelius ir mažus, burtis kartu bei veikti drauge "Dievo Taku" JoJo Sūnaus Religinėje Bendruomenėje... - Siekyje, Veiksme, Taurume, Nuoširdume... - JoJo Prasmėse Dabartyje Ir Čia..., IŠVIEN, BENDRUME, BENDRYSTĖJE... ir, kas be nutiktų, VISUOMET ir VISUR, VISAD - Tik Per J.I.S. Ir TIK JAME...

     ♡ Visi Mūsų Darbai Ir Veiksmai JAME Yra Skirti Padėti Žmonėms Išgirsti Dievo Žodį Širdimi, Esme Ir Pasirinkimu - Veiksme Ir Nuoširdume Ryšyje Su Žmogumi, Su Aplinka Ir Gamta, Su Dievu Per J.I.S. Tik JAME...
     ♡ Mūsų siekis - padėti žmonėms, bendruomenėms, organizacijoms atsigręžti vieniems į kitus bei pamatyti, išgirsti, kad einame viena kryptimi - link Vieno Dievo... Gal kartais mūsų keliai, takeliai skiriasi, bet esame tam, kad padėtume Vieni Kitiems Veikti Išvien, dalindamiesi Viltimi ir Meile, palaikydami ir paspartindami vieni kitus Siekiu bei nuoširdžiu Pasirinkimu Kasdieniame Puoselėjime JoJo Tikrume Mumyse Ir JAME...
     ♡ Siekiame padėti ieškantiems, vienyti einančius, dalintis Meilės, Vilties, Tiesos Ir Tvarkos Kibirkštėle, Užgimimu Ir Pradėjimo Prasme Per J.I.S. TIK JAME...

     ♡ Kad padėtume sau ir kitiems išgirsti Tikrąjį Dievo Žodį Mumyse, dalintis Juo, puoselėti bei dauginti Jį, kasdienėje JoJo Tiesoje Kuriame Dievo Sūnaus Religinę Bendruomenę "Dievo Taku"... Šiek tiek ankstėliau Įkūrėme Labdaros ir Paramos Fondą (LPF) "Saulė ir vėjas"... Vėliau, ta pačia intencija ir kryptimi buvo įsteigtas ir LPF "Kibirkštėlė"...

     ♡ P.S. ♡ Plačiau apie Religinę Bendruomenę "Dievo Taku" galite skaityti šiame skyrelyje... Apie fondus, organizacijas bei kitus, geranoriškai prisijungusius prie J.I.S. projektų Žeme bei veikiančius išvien Per J.I.S. Tik JAME,  galite skaityti šiame projekte bei Mūsų bendrinėje svetainėje adresu: www.jis.land... :)

     Visuomet Jūsų Ir Su Jumis
     Dievo Sūnaus Religinė Bendruomenė "Dievo Taku"
     ♡ JIS.LAND / J.I.S. / R.I.O.S.U.N.