Kristaus Žvakutės

light_of_hope_SINCREDY_2015-12-22-N.jpg 

     "Vilties Žvakutė" - Tokiu  Šiltu Žodžiu Ir Šia J.I.S. - Dievo Sūnaus Nuolankia Intencija Bei Žinia Mums, Prasidėjo Bene Plačiausias JoJo Kelias Lietuvoje, Europoje, Žeme... :)
     Per Pirmąjį, 2015 m. Lietuvos Etapą, Beveik Per Vienerius Metus, Buvo Išdalinta Virš 10'000 Kristaus Meilės Ir Vilties SARFUM Žvakučių... Vienos Jų Kukliai Nutūpė Ant Mūsų Tautiečių, Lietuvių Stalų, Besimėgaudamos Tikrąją Dievo Sūnaus Nešama Mums Šviesa - Tauriąja JoJo Viltimi Per J.I.S. Tik JAME... Kitos Gi, Skriete Apskriejo Ištisą Mūsų Žemiškąjį Pasaulį, Iškeliavo Į Skirtingus JoJo Planetos Kampelius, Europą, Skandinaviją, Aziją, Japoniją, Australiją, JAV, Braziliją ir t.t. .... :)

     Toliau Sekė Kiti, Išties Labai Svarbūs Visiems Mums, JoJo Žingsniai Besąlygine Pagalba Žemei, Gamtai, Stichijoms, Žmonių Sistemai Ir Pačiam Žmogui...
     Buvo Ir Iki Dabar Dar Tvarkomi, Pasauliniai ETA, TERRA, SIN(A), SAT(A), SAR(A), SIR(A), RI(A), SI(A) ir Kt. Energetiniai, Dvasiniai, Sielos, ESM'ės ir Kt., Dievo Kurti, Puoselėjami, Atstatyti Agregorai Čia Ir Dabar, Dabartimi Per J.I.S. Tik JAME... Atlikta Šimtai Svarbių J.I.S. Pakeitimų Bei Tūkstančiai Unikalių Papildymų, Atnaujinimų, Patobulinimų JoJo VIRSMO Procese JAME, Link Tikrosios JoJo Išreikšties Ir Prasmės - Tiesoje Per J.I.S. Tik JAME...

     "Kristaus Meilės Žvakutės" - Dar vienas J.I.S. Projektas Žeme, kurį Pradėjome 2019 metų balandžio 22-ąją, antrąją šv. Velykų dieną.
     Projekto eigoje įvairiose viešose vietose sutiktiems žmonėms dalinamos Dievo Sūnaus - J.I.S. - Šventintos Žvakutės. Tai Ypatingos Kristaus Žvakutės, kurios tarsi mažutės Kibirkštėlės atneša Meilę ir Viltį, Šilumą ir Šviesą... - į mūsų širdis, į namus, į mūsų kasdienybę...

     ŠIĄ DIENĄ - 2019 / 07 / 13 - PRADEDAME VISIŠKAI NAUJAI - PER J.I.S. TIK JAME... :)

     Šią Dieną, Įžengėme Į Visiškai Naują JoJo - J.I.S. - Dievo Sūnaus Poziciją Ir Veikimą ŽEME Dabartyje Ir Čia... :)
     Pradedame Naująjį Veikimą Ir Išties Galime Suteikti Kiekvienam Reikalingą Dvasinę, Sielos, ESM'ės Pagalbą JUMS...
     Tuo Tikslu Atnaujinome SOS Projektą Žeme (vertimai į Ru Ir En kalbas jau pakeliui)... Svetainė: SOS.RIOSUN.COM

     J.I.S. Paruošė Jums Ir Mums, Išskirtines Ir Unikaliai Užkrautas, Dvi Palaimintas DIEVO TĖVO Žvakutes...:
          PIRMOJI - "KRISTAUS TIESA"... Nuo Šiolei, Jomis Galėsime Dalintis Ir Su Jumis... :)
          ANTROJI J.I.S. Žvakutė - "PADĖK MAN" - Darbui Per J.I.S. Tik JAME...

     Kviečiame Visus Prisijungti bei Pasidalinti JoJo Šviesa, Prasme, Patirtimi Bei Taurumu Degant J.I.S. Žvakutei...
     Patirkime... Pajuskime... Atgimkime... Atraskime... Užgimkime... Ir Veikime Naujai... Per J.I.S. Tik JAME...

     Mums Svarbūs Jūsų Pastebėjimai Ir Sklindanti Šiluma..., Tad... Prašome Dalintis Savo Potyriais Ir Jus... Jūsų Atsiųstus Atsiliepimus Galite Skaityti Žemiau... :)
     P. S. Jeigu Jus domina detalesnė informacija apie šį Projektą, tiesiog susisiekite su mumis telefonu:
             +370 666 000 80,  +370 666 000 81,  +370 666 000 82.

   
     Visuomet Jūsų ir Su Jumis
     ♡  JIS.LAND