Susitikimai Ir Veikla › LPF Kibirkštėlė

     - - -  
     Labdaros ir paramos fondo "Kibirkštėlė" Misija:
     Einant Drauge su Dievo Sūnumi...
          ...Padėti Sau ir Kitiems Išgirsti Dievo Sūnaus Žodį, Jį Skleisti bei Platinti...
          ...Puoselėti JoJo Veiksmus bei JoJo Tikslus - Bendryste, Taurumu, Sakralumu, Pasišventimu...
          ...Tapti Tikrąja DIEVO Šeima Meilėje, Tikėjime ir Dievo Prasmėse...

     - - -
     Plačiau skaitykite, paspaudę šias nuorodas:
          - Mūsų veikla
          - Prašome Jūsų pagalbos
          - Mūsų kontaktai ir rekvizitai