Susitikimai Ir Veikla › LPF Saulė ir vėjas

    
     Labdaros ir paramos fondas "Saulė ir vėjas" - atvira bendruomenė norintiems pažinti save ir siekiantiems suprasti vykstančių įvykių priežastis, stiprinanti ryšį su Dievu ir Žeme.
     Įkurtas ir veiklą vykdo nuo 2014 metų.

     Mūsų  veikla:

     •    Dalyvavimas Dievo Sūnaus bendruomenės „Dievo Taku“ veikloje ir organizuojamuose J.I.S. Projektuose.
     •    Dvasinančių renginių organizavimas (susitikimai, diskusijos, filmų ir knygų aptarimai ir t.t.).
     •    Pagalbos Žemei akcijų organizavimas (medelių sodinimas, aplinkos tvarkymas ir t.t.).
     •    Savanoriavimas įvairiuose pagalbos Žemei ir Žmogui projektuose.
     •    Saviraiška per meninę kūrybą.
     •    Bendradarbiavimas su organizacijomis ir pavieniais asmenimis, skleidžiant Dievo Sūnaus Žinią ir Žodį.

      Ieškokim... Atraskim... Įvardinkim... Keiskim... - save į Save JAME...
      Drauge... Viltyje... Šviesoje... Susiklausyme... - tik Per J.I.S. JAME...