Apie 5SIN Klubą

     Klubas susikūrė Labdaros ir paramos fondo "Saulė ir vėjas" iniciatyva. Oficiali Klubo steigimo pradžia laikoma 2014 metų liepos 7 diena. Pirmieji susitikimai vyko diskusijų forma ir pats Klubas tuomet vadinosi "Diskusijų Klubas". 2015 metų sausio 28 dieną "Diskusijų Klubas" buvo perkvalifikuotas ir performuotas bei pakeitė savo pavadinimą į 5SIN Klubas.
    Ką me čia veikiame?...

     ...Susitikimų metu  vyksta nuolatinis darbas su savimi ir, be abejo, pagalba vienas kitam - vyksta Ieškojimai ir Atradimai Bendrystėje. Susitikę gilinamės į Amžinąsias Tiesas per Jų apraiškas mūsų kasdienybėje.
     Šnekamės, žaidžiame, diskutuojame, dainuojame... mokomės išsakyti bei išgirsti, atsirinkti bei įvardinti, priimti bei toleruoti... Aiškinamės tai, kas konkrečiose temose yra svarbu mums, ieškodami galimų sprendimų, patirdami, išgyvendami ir tikslindami vėl ir vėl iš naujo...

     5SIN Klubo susitikimai organizuojami keliais lygiais. Dauguma susitikimų yra uždari, skirti tik LPF savanoriams. Porą kartų per metus vyksta vieši 5SIN Klubo susitikimai, atviri kiekvienam pageidaujančiam. Įėjimas gali būti nemokamas arba mokamas. Detali informacija skelbiama prieš kiekvieną susitikimą.

     5SIN Klubas kviečia kiekvieną ieškantį ir norintį eiti pažinimo keliu sparčiau: Ateikite!..
    
     "...Pagrindinės Prasmės ir Priežastys Vedančios Mus Tikruoju Savęs Pažinimo Keliu Yra Noras: Galėti, Pažinti, Suvokti...
     Ar iš tiesų ir kaip jos padeda mums...? Gal Jos turi ir kitų pasekmių...? Kaip Jas Atrasti bei Pažinti...? Žinojimas yra gerai ar blogai...? Gal būt Jūs turite Savo teisingą nuomonę šiais klausimais...?  Tuomet Diskutuokime Susitikdami... Ir ištarkime, kaip Žingeidumas Padeda, Keičia ar Formuoja Mus...? Kokia Jo įtaka Mūsų Pasirinkimams ir galėjimams veikiant Pažinime...?
  • Diskutuokime... Reiškime savo nuomonę palikdami galimybes ją tikslinti, pildyti ar net visiškai pakeisti...
  • Išgirskime vieni kitus... Suvokime - Pasaulis didelis ir puikus tik todėl, kad jis yra vieningas bei Vienis... Tad klausykime, išgirskime ir patirkime savyje tiksliau ir tikriau...
  • Išmokime išklausyti ir atsirinkti... Visi privalome išmokti toleruoti ne tik supančią aplinką, bet ir mus mylinčius, lydinčius, gal būt ir net priešingai mums nusiteikusius asmenis... Išgirskime, išklausykime Juos... Priimkime naująsias Tiesas Atsargiai... Analizuokime Savimi bet ne protu... Supančių Mus priešingą nuomonę pritaikę sau, atraskime Tikrojo Žinojimo bei Savęs Įvardinimo Kelią Prasmėje... Naujai Susiformavusiu Platesniu Matymo Kampu Apžvelkime Didžiąsias Spragas...
  • Suvokime, žinokime ir patirkime Kas, Kaip ir Kame... Suvokdami išmokime Nusilenkti idant išvengtume Didybės, Susireikšminimo ar/bei Žeminimo... Žinodami privalome palikti vietos Stebuklui, kuris išlaisvina Visa bei Viską... Patirdami Įgyvendinkime Savąsias Svajones ir Mintimis Ištroškusias Tiesas Verskime Veiksmu - Idant Sukurtume Naująjį Save Prasmėje... Kuklų, Prasmingą, Nuolankų, Toleruojantį, Orų ir Veikiantį - JOJO Tikrumu, Prasme, Išmintimi, Meile, Dora, JOJO Tiesa, Valia ir Tvarka... 
  • Išgirdę bei suvokę Mokinkimės Tiksliau, Rūpinkimės bei Puoselėkime, Žemę, Gamtą, Tvarką ir Tikrąją JOJO Tiesą, Aplink, Viduje bei Vieni Kituose... Ženkime daug sparčiau, tiksliau, tvarkingiau, rūpestingiau, drąsiau - JOJO Mums Paskirtu, Savęs ir Savo Įvardinimo, Pažinimo, Veikmės bei Galėjimo Keliu..." **
**Ištraukos iš Meistro R.I.O. teksto.  
      
     
     Visuomet Jūsų ir su Jumis
     LPF "Saulė ir vėjas" / EST MI / P.R.E.I.K. / R.I.O.S.U.N.