Jau įvykę 5SIN Klubo susitikimai

     ...Jau buvom susitikę - išgirsti ir mokintis, atsirinkti ir patirti - Kas?.. Kaip?.. Kame ir Kodėl?..      

     Trumpai apie patį 5SIN Klubą skaitykite, paspaudę šią nuorodą...
     O šiame skyrelyje rasite temas ir klausimus, kurie buvo nagrinėti 5SIN Klubo susitikimuose.
    
 • Dvyliktasis susitikimas - 2016 m. birželio 18 d., Šeštadienį, 10 val. - uždaras renginys.

     (Susitikimas buvo rengiamas verslo centre "Skraja", Smolensko g. 6, Vilniuje.) 

     Pagrindinės susitikimo temos: 
   
  1. Pirmoji dalis. "Perdėtas asmenybės minčių egoizmas" bei "Nepakankamas Misijos vykdymas".
     2. Antroji dalis. "Kas man yra Kristus? Kristus mano kasdienybėje..." bei "Dvasinės žaizdos".
     Pirmojoje dalyje nagrinėjome 5-ąjį ir 6-ąjį Visatos Įstatymų Pažeidimus. Kilo daugybė klausimų... Kas yra Mintys? kaip jos veikia mūsų kasdienybėje? Supratome, kad nepažįstame Minties prigimties, Jos tikslo bei paskirties... Diskutavom, aiškinomės, ką reiškia vykdyti savo Misiją... 
     Antrojoje dalyje vyko įsivardinimai, kas mums yra Kristus... 4-tąjį Pažeidimą - Dvasinės Žaizdos - nagrinėjome per Kristaus Kryžių: Nukryžiavimo ir Prisikėlimo aspektą...
     Plačiau skaitykite, paspaudę šią nuorodą...

 

 • Vienuoliktasis susitikimas - 2016 m. balandžio 16 d., Šeštadienį, 10:30 val. - uždaras renginys.

     (Susitikimas buvo rengiamas verslo centre "Skraja", Smolensko g. 6, Vilniuje.) 

     Pagrindinės susitikimo temos: 
   
  1. Pirmoji dalis. "Idealizavimas..." bei "Dvasinė žaizdos...".
    
 2. Antroji dalis. "Nuoširdumas... jo trūkumas ir/ar perdėtas jo rodymas..." bei "Veidmainiavimas... jo apraiškos kasdieniuose pasirinkimuose"
   
 Susitikimo pradžioje aiškinomės, ką ir kodėl, iš tiesų idealizuojame; ar kasdien matome, ką/kaip/kodėl sureikšminame... Sunkiau buvo "paliesti" dvasines žaizdas - ar mes iš tiesų suvokiame, ką mums skauda? kodėl skauda? ar suprantame, kodėl, nuo ko ir kur bėgame?.. Nuoširdumo ir veidmainystės temą gvildenome, nagrinėdami konkrečias situacijas...
     Susitikimą palydėjome sutartinių garsais...
     Plačiau skaitykite, paspaudę šią nuorodą...

 

 •   Dešimtasis susitikimas - 2016 m. kovo 19 d., Šeštadienį, 10:30 val. - uždaras renginys.

     (Susitikimas buvo rengiamas verslo centre "Skraja", Smolensko g. 6, Vilniuje.) 

     Pagrindinės susitikimo temos: 
   
 1. Pirmoji dalis. "Netikėjimas Aukščiausiuoju Teisingumu" bei "Pyktis, kerštingumas".
   
 2. Antroji dalis. "Nuoširdumas... jo trūkumas ir/ar perdėtas jo rodymas..." bei "Netikėjimas savimi / SAVIMI kaip ESY'be, kaip ESM'e..."
     Pirmojoje dalyje gilinomės į pirmuosius du Visatos Įstatymų Pažeidimus - ne tik perleisdami per save tuos didžiuosius įvykius, kuriuose akivaizdžiai reiškiasi šie Pažeidimai, bet ir diskutavome apie tuos  kasdienius momentus kuriuose minėti Pažeidimai veikia mumyse subtiliai ir vos matomai.
     Antrojoje dalyje iškilo dar daugiau klausimų: kas yra nuoširdumas sau?.. ar visada turime būti nuoširdūs?.. sau, kitiems?.. ar perdėtas nuoširdumas - vis dar nuoširdumas?.. kaip patikėti savimi, kai esi nevilty, ir patirtys sako ką kita?.. ir t.t. Atsakymai į juos vis dar tyliai bręsta mumyse...
     Tapo akivaizdu, kad nagrinėtų temų klodai neišsemiami, ir kuo daugiau gilinamės, tuo mažiau žinome...
     Plačiau skaitykite, paspaudę šią nuorodą...

 

 • Devintasis susitikimas - 2016 m. vasario 21 d., Šeštadienį, 10:30 val. - uždaras renginys.

     (Susitikimas buvo rengiamas verslo centre "Skraja", Smolensko g.6, Vilniuje.)

     "Susitikime Bendrystei" - taip vadinosi šis susitikimas. O tos Bendrystės buvo siekiama per lietuviškas Sutartines. Išmintis, simbolika, supanti Sutartinių giedojimą, atvėrė Mistišką Pasaulį. Užgimė Naujas Suvokimas ir Pagarba šiam apeiginiam susitikimui su Dievu ir dieviškumu mumyse. Tada jau įsisukome į nenutrūkstamą balsų ratą - iš pradžių kiek nedrąsiai... pirma trejinė... antra... tada keturinė... ir kanonu bei ramybe suskambo tvarka. Balsai jau drąsiai tekėjo sutartinės keliu, susiliedami į sąskambius - laisvai ir nuoširdžiai... Antrojoje dalyje dalinomės patirtu ir išgyventu, giedant sutartines...
     Plačiau skaitykite, paspaudę šią nuorodą...   

 

 • Aštuntasis susitikimas - 2016 m. sausio 9 d., Šeštadienį, 10:30 val. - viešas renginys.

     (Susitikimas buvo rengiamas verslo centre "Skraja", Smolensko g. 6, Vilniuje.)

     Pagrindinė susitikimo tema - "Kas yra Tiesa?.. Jums?.."
     Į Susitikimą susirinkome, vedami nuoširdaus siekio (noro) priartėti prie Tikrosios Tiesos, jos Išraiškų, Prasmės...  Nuoširdume ir paprastume kiekvienas bandėme prabilti į Tiesą Savyje... drauge ieškoti ir atrasti Josios Dieviškumo kontūrus... kiekvienas klausėme apie Tiesą... Kas Ji? Kur Ji? Kaip Ji reiškiasi Manyje ir per Mane?.. dalinomės mintimis, pastebėjimais... stebėjomės... ir vėl klausėme... bei tikslinome tai, ką sakėme ir jautėme...
     Antroje dalyje nelauktai ir įdomiai pasukome į Tiesą per lietuvių liaudies patarles. Ar iš tiesų Patarlės sako Tiesą? Dangaus akimis, kiek jose yra Tikrosios Tiesos? Kiek viena ar kita patarlė turi būti patikslinta, kad spindėtų Tiesą? 
     Galiausiai, praktinės užduoties dėka, galėjome iš arčiau pažvelgti į Savo dabartinį Santykį su Tiesa - per Jos aspektų įvardinimą būdvardžiais... Tyra, Tikra, Gili, Subtili, Skaudi, Šventa ...Kokia Ta Tiesa buvo Man tą apibrėžtą laike momentą? Ką tai sako apie Mano vidinę būseną ir pasirinkimus?

     Susitikimas pabūti visiems drauge Tiesos Akivaizdoje buvo nuostabi proga pajusti Save ir Kitus Subtiliau, Pakilti Aukščiau... Panirti Giliau...

      
 • Septintasis susitikimas - 2015 m. gruodžio 19 d., Šeštadienį, 10:00 val.

     (Susitikimas buvo rengiamas verslo centre "Skraja", Smolensko g. 6, Vilniuje.) 

     Tai buvo uždaras susitikimas, kuriame dalyvavo Fondo savanoriai, nariai ir EST MI kontraktininkai.

     Pagrindinė susitikimo tema: Apsimetimas... Taip pat gilinomės į Prisitaikymą... bei Toleranciją...
     Atidžiau prisilietus prie Apsimetimo temos, tapo aiškiau, kiek esame jo apsupti ir kiek patys apsimetinėjame, pasitelkdami pačias įvairiausias Apsimetimo formas ir, be abejo, savo išmonę... kokias kaukes kuriame bei naudojame, būdami Apsimetime... Apie galimas Prisitaikymo priežastis bei pasekmes diskutavome grupelėse - atradimas buvo tai, kad Prisitaikymas turi vien neigiamus atspalvius ir iš esmės yra neigiamas... Visų taip mėgiama Tolerancija irgi atsisuko kita puse - pažvelgus giliau bei įvardinus jos paskirtį bei veikimo principus, išryškėjo neigiami Tolerancijos aspektai... 
     Giliau panagrinėjus tokį iš pirmo žvilgsnio paprastą dalyką kaip Apsimetimas, tapo, švelniai tariant, liūdna dėl to, kame mes esame... Tačiau... Šviesi Viltis juk veda į Stebuklą - mes patys galime tai pakeisti! Tereikia Noro, Ryžto ir valingų Pastangų - fiksuoti... įvardinti... tikslinti... keisti... siekti... Tikėjime... Meilėje... Viltyje...

 

 • Šeštasis susitikimas - 2015 m. gegužės 23 d., Šeštadienį, 11:00 val.

     (Susitikimas buvo rengiamas Kaune, K. Petrausko g. 26.)

     Pagrindinė susitikimo tema - "Rytiniai ieškojimai".
     Savo "Rytinius ieškojimus" susirinkusieji pradėjo kūrybinėje tyloje - piešė savo pirmą mintį apie rytą. Dalijantis pirmu impulsu - Rytas! - įsibėgėjo diskusija apie tai, ką kiekvienam mūsų reiškia dienos pradžia, kas yra svarbu ryte, ką turėtume daryti, kad rytas mums taptų sėkmingos dienos pradžia.
     Ką apie rytą byloja senolių išmintis ir ką - ajurveda, kitos pasaulio tautos bei ieškojimai? Ar rytas turi būti tiksliai sudėliotas? Ar gerai yra ankstyvas kėlimasis? Ar reikalinga ryte meditacija? muzika?.. Kokie yra kineziterapeuto patarimai dienos pradžiai?.. Tai - tik  dalis klausimų, gvildentų susitikime. Susirinkusieji pritarė nuomonei, kad rytiniai ritualai gali būti ir labai asmeniški, sakralūs ir ne visada norisi viešai jais dalintis...
     Nori tobulėti - pradėk dieną pozityviai. Kaip tą padaryti? Ryto kontekste buvo nagrinėjamas žmogaus ryšys su Gamta, noras atrasti, pažinti ir keistis.
     Trys susitikimui skirtos valandos prabėgo greitai. Pabaigoje susitikimo dalyviai jautėsi jau gerokai pavargę, tačiau kiekvienas iš "Rytinių ieškojimų" išėjo išgirdęs, pamatęs, atradęs ar suvokęs tai, kas svarbu būtent jam...

 

 • Penktasis susitikimas - 2015 m. kovo 21 d., Šeštadienį, 10:30 val.

     (Susitikimas buvo rengiamas verslo centre "Skraja", Smolensko g. 6, Vilniuje.)

     Pagrindinės susitikimo temos:

     1. Vienas ar Vienis...

     2. Laisvė ir Pasirinkimas...

     Abi temos glaudžiai susiję ir persipynę tarpusavyje - tuo įsitikino kiekvienas, dalyvavęs susitikime. Ieškant atsakymų, siekiant patirti, suvokti, pajusti, susitikimo dalyviai žaidė žaidimus, atliko psichologinius testus, diskutavo, dirbo mažomis grupelėmis ir viena didele grupe.
     "Kuo gilyn į mišką, tuo daugiau medžių". Taip nutiko ir šį kartą - kuo daugiau dalyviai gilinosi į temas, tuo daugiau klausimų jiems kilo. Kiekvienos susitikimo dalies pabaigoje, susisiekus telefonu, visus taškus ant "i" sudėjo SA Meistras, išsamiai atsakydamas į susirinkusiųjų klausimus.

 

 • Ketvirtasis susitikimas - 2014 m. lapkričio 15 d., Šeštadienį, 11:00 val.

     (Susitikimas buvo rengiamas verslo centre "Skraja", Smolensko g. 6, Vilniuje.)

     Pageidaujantys susitikimo dalyviai turėjo išskirtinę galimybę dalyvauti nemokamame Meistro R.I.O. Seminare, kur buvo nagrinėjami klausimai, svarbūs kiekvienam, siekiančiam Tikrojo Pažinimo: Mūsų Paskirtis, Kasdienybė ir Siekis... Prasmė... Savęs Atsisakymas... ir dar daug daug daug...

     Po Meistro R.I.O. Seminaro vykusios Diskusijų Klubo diskusijos įgavo naują prasmę, gyvai jose dalyvaujant Meistrui R.I.O. Diskusijų metu buvo nagrinėjamos temos:

     1. Savižudybė ar Savirealizacija...

     2. Aš Savireguliacija.

 

 • Trečiasis susitikimas - 2014 m. spalio 11 d., Šeštadienį, 11:00 val.

     (Susitikimas buvo rengiamas Kalvarijų bibliotekos patalpose, Kalvarijų g. 29, Vilniuje.)

     Susitikime nagrinėtos temos:

     1. Ambicija... - Kas tai? Jos Kelias bei Išraiškos Mumyse...

     2. Aš galiu... Aš noriu... Aš privalau... - Kuomet ką pasirinkti?..

     Audio tilto pagalba susisiekus su SA Meistru, buvo atsakyta į susitikimo dalyvių užduotus klausimus.

 

 • Antrasis susitikimas - 2014 m. rugsėjo 13 d., Šeštadienį, 11:00 val.

     (Susitikimas buvo rengiamas Kalvarijų bibliotekos patalpose, Kalvarijų g. 29, Vilniuje.)

     Susitikime nagrinėtos temos:

     1. Mokslas, Analizė ir Dvasingumas - būtinybė, prasmė ir pasirinkimai...

     2. Sakyti TAIP...? Sakyti NE...? Kaip teisingai pasirinkti...?

     Audio tilto pagalba susisiekus su SA Meistru, buvo atsakyta į susitikimo dalyvių užduotus klausimus.

 

 • Pirmasis susitikimas - 2014 m. rugpjūčio 10 d., Sekmadienį, 12:00 val.

     (Mus pakvietė "Bočių" klubas "Gyvenimas yra gražus", tad susitikimas buvo rengiamas jų patalpose, Kaštonų g. 3, Vilniuje.)

     Susitikime nagrinėtos temos:

     1. Valios Laisvė... Kas tai per daiktas? Kaip Ji reiškiasi Mumyse? Susitikimo dalyviai, dvi valandas aktyviai diskutavę, priėjo vieningos nuomonės, kad: "Valios Laisvė - tai ne vien tik mūsų laisvas pasirinkimas ar mums suteikiama erdvė veikti... Ji neatsiejamai turėtų būti lydima ir Mūsų pačių, savęs, besąlyginio pripažinimo/priėmimo patiems sau ir, aišku, gilaus ir nuolankaus tikėjimo savimi..."      
     2. Technologijos... Jų įtaka Mūsų pasirinkimams bei laisvos valios išraiškoms... Antrojoje dalyje susirinkusieji buvo išties labai pavargę, juk protinis darbas ir darbas su savimi tikrai nėra juoko dalykas, tad... trumpai, per 30 minučių aptarė antrąjį klausimą.      
     Telefonu susisiekus su SA Meistru, buvo atsakyta į susitikimo dalyvių užduotus klausimus. Susirinkusieji pripažino, kad abi nagrinėtos temos iš esmės yra pakankamai plačios, tad buvo nuspręsta ateityje jas pagvildenti kiek giliau. Taipogi, visuotiniu pageidavimu diskusijų trukmė ateinančiuose susitikimuose sumažinama iki 45 minučių (viena dalis)... :)