2019-06-29 - Keletas žodžių (Vilties Žemėje)

IMG_20190621_202235-JL.jpg

     2019 m. birželio 29 d. 
     Vilties Žemėje - tai Dievo Ausyje...

     

     Šį kartą to, kas vyko Vilties Žemėje, negaliu pavadinti talka, nors mes ir dirbome talkininkų darbus. Tai buvo BUVIMAS ir VEIKSMAS Vilties Žemėje, toks, koks gali būti tik Čia. Tą gali tik pajusti savimi, žodžiais To neapibūdinsi...
     ...Ir vis tik... keletas žodžių, maža dalele įvardinančių... 
     - RAMYBĖ. Ja dvelkė visas buvimas Vilties Žemėje..., ir kelionė į Vilnių..., ir dar... Stebuklinga Ramybė... visur, kur bežengtum... Joje bendravimas visiškai kitoks - su žmonėmis, su savimi, su Žeme, su Dangumi...
     - ŠILUMA. Atsigulęs ant žolės jauti nenusakomai malonią Žemės Šilumą. Žemė šilta! Nors diena buvo apsiniaukusi ir vėsoka, - Žemė šilta! Gyvybe pripildanti Šiluma... Jos atsigėrus, nebelieka nuovargio...
     - ŠVARUMAS. Švarumas per Ugnį ir Vandenį.
       Ugnis Čia tokia sakrali! Veikianti Dieviškume ir valanti tylumoje... ar didelė Ji, ar maža... - kaitri, skaisti, galinga...
       Vanduo... Jo Švarumas - iš pačių Vilties Žemės gelmių... ar per šulinį, ar per rasotą žolę, ar lietučio lašais iš dangaus...
     - ŽEMĖ... UGNIS... ir VANDUO... Viename...
     - Išvažiavus iš Vilties Žemės, neapleido jausmas, kad visi mes buvome... DIEVO AUSYJE...

     ... ... ... 

     Ačiū!...

 

Vida Vaitaitytė

Šios įrašo komentarų rss feed