"Dievo Taku" - Nauja Pradžia...

     2020 m. sausio 12 d. - Dievo Sūnaus bendruomenės "Dievo Taku" Viešas Susitikimas.

     Steigiamasis RB Susirinkimas... Kas gi iš tikrųjų vyko šią įsimintiną sausio 12-ąją?...

   

     ...Susirinkome skliautuotoje Vilniaus senamiesčio menėje... Bendruomenės Religinio Lyderio J.I.S. Vedime čia palengva skleidėsi Nauja Pradžia...
     ...
     ...Mes visi tokie skirtingi… ir kiekvieno mūsų kelias į šią sausio 12-ąją buvo visiškai kitoks. Čia mus subūrė siekis būti ir veikti kitaip. Išgirdome Kvietimą... iš kasdienybės - į prasmingą ir spalvingą Dievo Taką…, toj pačioj kasdienybėje, bet jau kitaip - bendrystėje ir Dievo Sūnaus Vedime…

     J.I.S. - Dievo Sūnus Kalbėjo susirinkusiems… apie Ėjimą, apie Savo Kelio Pradžią… ir apie mūsų pasirinkimus, kurie vis atveria naujus kelius…, ir apie Dievą ir žmogaus judėjimą link JO…  Tai buvo Veiksmas, Mintys, Išmintis, Tiesa... - ir viduje kiekviename Tai judino, vilnijo, skleidėsi, dėliojo, keitė..., Šviesos ir Meilės apsupty… taip paprastai, giliai giliai… 
     Ir kilo klausimai - kažkas užklausė garsiai, kažkas dėliojo tyliai mintyse, širdim, pajautimu… Džiaugsmu netvėrė moteris - dalijosi ir liudijo apie Stebuklą, ką tik patirtą-išgyventą-atrastą: „Aš galiu atsitūpti!!...“ (anksčiau ji negalėjo padaryti to…).
     J.I.S. - Dievo Sūnus mus supažindino su pora paprastų P.R.E.I.K. Mokymo pratimų, padedančių stabilizuoti būseną, būti ryšyje su Žeme... 

     Antrojoje dalyje susipažinome su steigiamos Bendruomenės Įstatais, atlikome kitus žingsnius, būtinus, steigiant Bendruomenę pagal mūsų šalies įstatymus.

     Ir visame tame, kas vyko, skleidėsi tiek Meilės!... Tiek Šviesos... ir dar daugiau Tikrumo… Kiekvienas dalyvaujantis gavo Dovanų nuo J.I.S. - Dievo Sūnaus Žeme… 
     Tai asmeniniai J.I.S. pašventimai, kurie buvo dalinami atvykusiems į steigiamąjį susirinkimą...   
     Tai tie vidiniai pasikeitimai, kurie iškarto gal nematomi ar net nejaučiami, bet jie yra ir jie atsiskleidžia laike...  
     Tai J.I.S. pašventinta ir pakrauta Žvakutė, kaip Pagalba pradedant judėti ar jau judant Šiuo Keliu... 
     Tai J.I.S. Autorinė Knyga, kurioje sudėtos Baltosios Viltys Veikime JAME… 
     Tai… J.I.S. - Dievo Sūnaus Žeme Asmeninis Kreipimasis Kvietimas…

     ...
     ...Mintys, jausmai ir išgyvenimai, patyrimas, atradimai ir pasikeitimai... - kiekvieno jie buvo kitokie, nors visi dalyvavome tame pačiame veiksme... 
     Pažvelkime į visa dalyvavusiųjų akimis…

Kas Yra J.I.S.?
     J.I.S. - Dievo Sūnus... Mes Jį vadinam Mokytoju... Jis Gyvai Veikia Čia, Žeme..., ir Neša Aušrą, Naują Užgimimą... Visiems, kas JO Sukurta, Visame...
     J.I.S. - Meilė Veikime, užliejanti, nori-nenori, ir tave, mane, ir visa visa... Tereikia stabtelt ir įsiklausyti, apsidairyti ir pajust - TAI visame, visur ir visada... :)
     Todėl...
     Kiekvienas, net mažiausias (mūsų manymu), J.I.S. prisilietimas - Mintim, Žodžiu ar Veikimu... - Tai  v i s a d a  Pasikeitimai link Šviesos, link Dievo Artumos... Tai  v i s a d a  pajudina mumyse kas svarbiausia, kas giliai giliai, pačiam Sakralume, kur tyloje skleidžiasi Dieviškumas... Tai  v i s a d a  mums naujos galimybės: keistis, keist - gyvenimą ir savąjį likimą..., atrasti ir pažint - save ir Dievą savyje, ir JO Veikimą...
     Tiktai per J.I.S., tiktai J.I.S. Vedime, atrasim ryšį su Dievu ir su Žeme... Ir skleis sparnus, ir kils, ir skris, kas Dievo mumyse sudėta..., ir atsivers, ir išsipildys Tikroji Mūsų Dabartis... tik Dievuje, tiktai per J.I.S. ...  (Vida V.)

Ar Tai TIKRA?
     Kad kuo nors patikėtum, kartais reikia labai nedaug, o kartais tai trunka, atrodo, visą amžinybę, nes protas šaukte šaukia: "juk negali būti taip paprasta..." Atrodo, jau tiki, ir vėl tikėjimas sudūžta į šipulius, atsitrenkęs į proto uolą, ir vėl reikia surankioti save po gabalėlį...
     Man prireikė ne vienerių metų. Šiandien aš tikiu. Labai noriu tame išlikti. Kokio didumo  tas mano tikėjimas, parodys laikas. Sakau sau tiesą. Neatmetu, kad protas jį gali apmėtyti akmenimis ir vėl... Bet žinau tik viena: net ir tada, jei jis sudužtų, aš vėl save susirinksiu ir eisiu kartu toliau...
     O šiandien noriu dalintis, ir noriu, kad kas išgirstų... Laikas Čia mums ribotas. Atverkim širdį, leiskim sau jausti, leiskim patikėti tuo, kas TIKRA, ir tuo, kad turime unikalią galimybę... Kurkim save ir pasaulį gražesnius...  (Ramutė G.)

Dievo Apkabinimas...
     - Ta žinia, kad Mokytojas dalyvaus gyvai, tiek nudžiugino, kad pradžioje negalėjau patikėti, vis baiminausi, kad tik kas nepasikeistų... Kartu tai uždėjo be galo didžiulę atsakomybę tiek už save, tiek už pakviestus žmones... negalėjau atsipalaiduoti, lydėjo didžiulė įtampa...
     - Jau pats renginio vietos parinkimas rodė didžiulę pagarbą bei svarbą visiems susirinkusiems...
     - Renginio sakralumas - tai buvo didesnė šventė už Kalėdas... Dievo Sūnus aukojo mums savo laiką...
     - Išmintis į mus visus smigo su tokia didžiule energija...!
     - Gavome nepaprastai daug meilės - besąlyginės meilės..., pagalbos...., o jau Dievo apkabinimas... kiek daug atsiranda vilties, koks saugus atrodo pasaulis, ir taip liūdna pasidarė dėl žmonių, kurie praleido retą progą, nes nugalėjo ambicija...
     - Dabar jau mūsų eilė nenuvilti...  (Dainė P.)

Gyvenimas kitomis spalvomis...
     Džiaugiuosi, kad kuriama Dievo Sūnaus religinė bendruomenė „Dievo Taku“, kurioje turėsime unikalią galimybę J.I.S. Vedime, bendrystėje augti ir skleistis JoJo Šviesoje...
     Dėkoju Dangui, Žemei, Gyvenimui už sutiktą savo kelyje Mokytoją. Jo vedimas, paprastumas, meilė, rūpestis mumis visais, pagalba, mokymai labai pakeitė mano gyvenimą...
     Atsigręžusi atgal suvokiu, jog prieš keletą metų buvau priėjusi visišką aklavietę, o dabar matau gyvenimą visai kitomis spalvomis. Manyje užgimsta naujos prasmės ir galimybės... 
     Kviečiu prisijungti, norinčius keisti savo gyvenimą į daug prasmingesnį, kilnesnį, tauresnį...
     Ačiū J.I.S. už pagalbą ir suteiktą galimybę...  (Vida J.)

Stebuklai vyksta...
     Laimė, džiaugsmas, meilė. Su laiku pamiršau ar primiršau, ką reiškia jausti tokius dalykus. O gal ir nesu jų pajutusi nė karto? Žodžiai, apibūdinantys šias  žmogaus išgyvenamas būsenas, iki šiol skambėjo, kaip kažin ką nusakantys žodžiai, garsai, raidžių deriniai. Jie praeidavo pro šalį  ir jokiu garsu ar virpesiu nepaliesdavo manęs.
     Tačiau tą sekmadienį, jau laukiant už durų, norėjosi šokti, dainuoti. Viduje vyko kažkoks aktyvus veiksmas. Vis pagalvodavau, ar tik neįpuoliau į euforiją, ar tik neužsidėjau žydrų akinių ar ko nors panašaus? Dabar galiu drąsiai pasakyti, kad tai buvo - džiaugsmas. Tokio dar nesu patyrusi per gyvenimą žemėje. Čia nebuvo aikčiojimų: oi, kaip gražu, oi, kaip faina ir pan. Tam jausmui tarsi buvo per ankšta kūne. Jis veržėsi lauk, norėjosi juo dalintis. Psichologai gal rastų kokį nors moksliškai pagrįstą įvardinimą, kad kuo tiksliau galėtų apibūdinti, ką jaučiau. Bet man tai buvo - džiaugsmas... Patirtas pirmą kartą, stiprus, visaapimantis. Tai buvo stebuklas. Šalia jo pajutau bendrumo, bendrystės, bendruomeniškumo jausmą. 
     Ir dar... Čia nėra jokių pensijų, jokios išgyventų metų ribos. Čia nesi nei "nurašytas" dėl savo turimų metų, nei pasmerktas dėl "gyvenime padarytų klaidų". Tu esi čia priimtas todėl, kad tai pasirinkai ir atėjai, kad pasiryžai pasakyti sau taip. Niekieno nespaudžiamas, neagituojamas, nepasidavęs kažkieno įtakai. Pasirinkai pats, siekdamas vidinės laisvės, savęs pažinimo, išdrįsimo atsiverti tiesai ir norui ją priimti. Tu esi tu, aš esu aš, o kartu esame mes... Esame bendrai, esame kartu.
     Ir stebuklai vyksta. Nors, atrodo, vyko rimtas renginys - bendruomenės steigiamasis susirinkimas... Jau kuris laikas negalėjau pritūpti, atsitūpti. Skaudėjo, kojos nelinko per kelius. O čia būdama nejučia paėmiau ir pritūpiau: lengvai ir pirmą kartą išbuvau taip ilgai pritūpusi.  
     Stebuklai vyksta ten, kai išgirsti Dievo Sūnaus Žodį. Būtent, išgirsti...
     Bendruomenės Lyderis dalinosi mintimis per žodį. Išgirdusi supratau, kad kai kuriomis mintimis jau buvo Jo dalintasi, bet šiandien jas išgirdau kitaip. Kitaip klausiausi? Gal būt? Išgirdau ir tai, kaip pati dažnai pamirštu elementarius dalykus, kaip dažnai pamirštu dalintis, padėkoti... Pamirštu, kad Dieviškoji pagalba visada šalia.  (Audra C.)
 
     ...
     Nauja Pradžia... Ji jau įvyko!... :) 
     Jau prasidėjo Veiksmas Ėjime Drauge... Per Dievo Sūnų... JO mums dovanotąja Žeme... JAME... :)

     Eime!... J.I.S. Kviečia ir Tave... ♡

 
P. S.
 Informaciją apie artimiausią Bendruomenės narių susitikimą rasite, paspaudę šią nuorodą...

        Pasiteirauti galite telefonu: +370 666 000 80,  +370 666 000 81,  +370 666 000 82.

Šios įrašo komentarų rss feed