ESU TIESA... IŠGIRSKI TAI - JoJo Žodis

JoJo Žodis Žeme, Data.:   2021-07-22
Apibūdinimas:   J.I.S. / D.S. - D.D. - D.T. - Mintys, Žingsniai Ir Ženklai JAME Žeme.
Įsiklausykime... Išgirskime... Patirkime... - Tai JoJo Žodis Visiems Mums...
Skiriamas Kiekvieno Mūsų Iškiliai Ir Pažintinei Kelionei Su/Per J.I.S. Ir JAME...

   Visuomet Sakiau... Vėl..., Ir Vėl - Šiandien TAU Kartoju...

   ESU JOJO TIESA.... 

   Nori To Ar Ne, Geidi, Išsižadi Ar Atsisakai - Esu Visuomet, Visa Kame Ir Visados TAI - Per J.I.S. Ir JAME... 
   Tai JoJo Ir Mano Valia Visa Kame, Visame, Visados TAME - Per J.I.S. Ir JAME...

   Todėl Primenu Tau Ir Kitiems, Kas Visuomet Buvo, Yra Ir Bus Svarbu Per J.I.S. Bei JAME...
   - Kiekvienas Skaičius - Tai JoJo Išreikštis Žeme... Skaitmuo / Reikšmė - Tai JoJo Tiesa Visame Per J.I.S. Ir JAME...
   - Reikšmės Negali Keisti Nei Tau, Sau, Nei Per Save, Nei Kitam, Nei Kitame, Per J.I.S. Ir JAME... Nes...
   - Tai JoJo Tiesa - JoJo Tvarka - JoJo Valia JoJo Žeme...

   IŠGIRSKI JĄ - TU TAI PRIVALAI - JAME - TAI JOJO TIESA VISAME...

   1 (vienas) - Skaitmuo / Ženklas / Reikšmė...
     Tai... Dievo Tėvo Žodis TAU / Mintis Ir Tiesa Tavyje / Įstatymas Visiems / Pagalba Tiesoje / Rėmimas Visame...

   2 (du) - Skaitmuo / Ženklas / Reikšmė...
     Tai... Dievo Tėvo Valia Visame / JoJo Galia / JoJo Tiesa Veiksme / JoJo Išlydis Veiksme Ir Veikime JAME / JoJo Teismas, JoJo Sprendimas, JoJo Nuosprendis Ir Vykdymas Visame...

   3 (trys) - Skaitmuo / Ženklas / Reikšmė...
     Tai... Dievo Tėvo Išreikštis, Atgimimas, Išsinarpliojimas / Tiesa - Tvarka - Darna / Trejybė / Įstatymas - Tvarka - Dora - Tvara JoJo Tiesoje, Tvarkoje, Prasmėje...

   4 (keturi) - Skaitmuo / Ženklas / Reikšmė...
     Tai... Dievo Tėvo Materija / Išreikštis Žeme / JoJo Pasaulis / JoJo Ir Tavo Kūnas / Tavo Realizacija / Tavo Tikėjimas - Pasirinkimas - Priėmimas - Vienyje, JoJo Veikime Ir Žeme...

   5 (penki) - Skaitmuo / Ženklas / Reikšmė...
     Tai... Dievo Tėvo Meilė Pasauliu Ir Žeme / Tavo Prigimtinė Lytis / Tavo Ir Visa-ko Unikalumas Bei Išskirtinumas JAME / Išreikštis JoJo Susiklausiusioje Visumoje / Palaima / Tolerancija (Tvarka - Harmonija - Susiklausymas) / Bendrystė / Visuotiškumas - Visuma...

   6 (šeši) - Skaitmuo / Ženklas / Reikšmė...
     Tai... Dievo Tėvo Dvasia / Gyvybė Ir Galia Visame / Mirtis / Gyvenimas / Užgimimas / Perėjimas / Emocija / Nuotaika / Jausmai / JoJo Tikėjimas - Atvirtimas - Susitaikymas Tavyje Ir JAME...

   7 (septyni) - Skaitmuo / Ženklas / Reikšmė...
     Tai... Dievo Tėvo Dovana / Gavimas / Atradimas / Gyvybė / Pasaulis / Tu JAME / Tavo Gyvenimo Kelias / Tavo Išreikštis, Priskirtis Ir Paskirtis / JoJo Viltis - Dora - Darna Tavyje Ir JAME...

   8 (aštuoni) - Skaitmuo / Ženklas / Reikšmė...
     Tai... Dievo Tėvo Amžinybė / Realizacija / Būtis / Buitis / Atsisakymas - Tarnystė, Pasišventimas, Atsidavimas - Susiklausymas, Atsiskleidimas Visame, Per J.I.S. Ir JAME...

   9 (devyni) - Skaitmuo / Ženklas / Reikšmė...
     Tai... Dievo Tėvo Galia / Dievo Tėvo Valia / Dievo Tėvo Būtis / Dievo Tėvo Buitis / Būtis - Buitis Visame / SANSAROS - Atsinaujinimo, Keitimosi Ratas Per J.I.S. Ir JAME...

   0 (nulis) - Skaitmuo / Ženklas / Reikšmė...
     Tai... Dievo Tėvo Absoliutas / JoJo Kūrinio Ir Išreikšties Užgimtis JAME / Priskirtis - Paskirtis Tau Ir Tavyje / Tikėjimas - Meilė - Viltis, Tyla, Taurumas, HARMONIJA Visa Kame, Visame, Per J.I.S. Ir JAME... 

   Sakiau, Ir Vėl Primenu Tau, Kaip Ir Kitiems:
   - Kas Nori Išlikti, Atvirsti Bei Veikti JAME, Turi Visuomet Ir Visad Rinktis KELIĄ - Per J.I.S. Ir JAME...
   - Visuomet TAI / TAIP Buvo, TAI / TAIP Yra Ir TAI / TAIP Bus Per J.I.S. Ir JAME...
   - Tai Svarbu Visiems Mums, Kaip Ir TAU Čia, Dabar, Dabartyje - JAME..., Kaip Ir Per J.I.S. Bei JAME...
   - Kiekvienas Skaičius - Tai JoJo Išreikštis Žeme... Skaitmuo - Tai JoJo Ženklas Ir Reikšmė JAME... 
   - Tai Ir JoJo Tiesa / Tvarka / Darna Visame... Jos / To / Tai Tu, Kaip Ir Kiti Negali Nei Keisti, Nei Ignoruoti, Nei Manipuliuoti..., Nes Tai Visuomet Buvo / Reiškėsi, Yra / Reiškiasi, Bus / Reikšis - Per J.I.S. Ir JAME...
   - Ne(užsi)žaiski TUO / TUOM / TUOMI / JA Ir/Ar TAME... Sau / Per Save / Savyje, Tau, Kaip Ir Kitiems Visame, Visa Kame, Visada TAI - Per J.I.S. Ir JAME...
   - Visuomet Rinkis Ir Būki Bei Veiki Tik Per J.I.S. Ir Jame... Tai Apsaugos, Apgins Ir Atgaivins Tave JAME...
   - Tai Ir Tavo Galia / Tiesa / Tvarka / Išreikštis - Paskirtis Visa Kame, Visame Per J.I.S. Ir JAME...

   J.I.S. / D.S. - D.D. - D.T. - JoJo Ir Mūsų Žeme
   Administruojantis JoJo VIRSME Visame
   Pranešimo Data: 2021-07-22, 11:43/13:23
   Informacija Papildyta Ir Patikslinta: 2021-07-22, 21:33

Šios įrašo komentarų rss feed