J.I.S. Vedimas (3) - JoJo Viltyje

TEMA:   Programa "J.I.S. Vedimas"
DALIS: J.I.S. Tikslai ir Klausimai - Atsakymai (3 iš 3)

J.I.S. - D.S. / D.T. Tikslai Žeme Paprasti... TAI...

  • PADĖTI JUMS ATRASTI TIKRĄJĮ SAVE JAME…
  • Į(SI)VARDINTI IR ATPAŽINTI TEISINGAI SAVE JAME…
  • ATSKLEISTI SAVE IR GALIMYBES PAPRASTAI, BE SKUBĖJIMO IR SUMAIŠTIES PER J.I.S. IR JAME…
  • PADĖTI JUMS NUOŠIRDŽIAI, NUOLANKIAI, ORIAI, TAURIAI SURASTI, SUPRASTI, ĮSIVARDINTI, ATRASTI…
  • SUPRASTI… PRIIMTI… PATIRTI… ATSIRINKTI... ĮSISĄMONINTI… IR VEIKTI IŠVIEN PER/SU J.I.S. IR JAME...
  • PADĖTI SUVOKTI JOJO TIKRĄJĄ MEILĘ... JOJO TIKRĄJĮ TIKĖJIMĄ... JOJO SAKRALIĄJĄ VILTĮ...
  • IŠMOKTI BŪTI IR VEIKTI NUOLATOS GRETA JOJO... ATPAŽINTI JĮJĮ VISAME... SEKTI IR KURTI DARNOJE JAME...
  • IŠMOKTI BŪTI SUSIKLAUSYME, BENDRYSTĖJE BEI VISUOTIŠKUME PER/SU J.I.S. IR JAME...
  • IR TAPTI VISU TAI, KAS YRA TIKRASIS ŽMOGUS - DIEVIŠKUME, SAKRALUME, SUBTILUME SU J.I.S. IR JAME...

SVARBIAUSIA...
   IŠLIKIME PAPRASTAI… PATIRKIME NUOLANKIAI… ATRASKIME NUOŠIRDŽIAI... VISAME BŪKIME IR VEIKIME TAURIAI…
   VISUOMET IR VISAD TIKSLINKIME IR ATRASKIME TIK PER/SU J.I.S. IR JAME…

 

   Žemiau Pateikiu Pagrindinę Ir Svarbią Informaciją Klausimų Bei Atsakymų Forma...
   Šiandien ESU Čia, Administruojantis, Tikslinantis, Įvardinantis JoJo VIRSME Žeme ir JAME...
   Esu J.I.S. – Dievo Tėvo Sūnus, JoJo Kryžius, Dvasia, ĮSTATYMAS Ir TIESA…
   JoJo TVARKA... JoJo ŽEME… JoJo VIRSME… JoJo Užgimime…

 

   KLAUSIMAS:
        Ar Visi Norintys Gali Dalyvauti Šioje, Dievo Sūnaus (D.S.) Ir Dievo Tėvo (D.T.) Sudarytoje Programoje…?

   ATSAKYMAS:
        Taip, Žinoma… Visų Jūsų, Nepriklausomai nuo lyties, rasės, amžiaus, išsilavinimo, Visi Pageidaujantys ir Pasiryžtantys Žengti Drauge JAME, Pasirinkusieji Veikti Išvien JAME, Gali Būti Vedami ir Vedimas Bus Atliekamas JoJo Atstatytu Ir Iš Naujo Formuojamu Apsaugos Ir Puoselėjimo, JoJo Žemės Bei Šventųjų Kontūru / Lauku…

 

   KLAUSIMAS:
        
Ar reikalingas koks nors kiekvieno pageidaujančiojo dalyvauti programoje, asmeninis kontaktas su D.S.?

   ATSAKYMAS:
        Žinoma taip. Tik asmeninis kiekvieno Jūsų ryšys, išties gali pakeisti ir keičia viską bei visa Jūsų gyvenime, pasirinkime, atradime ir t.t. … D.S. vedimas yra unikalus… Tad... Vedamojo ryšys suteiks galimybių ir užtikrins kiekvieno žengiančiojo link D.T. spartesnį, tikslesnį bei tauresnį atvirtimą bei pažinimą JAME.

 

   KLAUSIMAS:
        
Koks gali būti ryšys Su D.S.? Kaip Jį Suformuoti Ar Pasirinkti?

   ATSAKYMAS:
        Ryšys Gali Būti Trejopas ir skirstomas pagal Jūsų Asmeninę Pažangą Bei Pasirinkimą JAME:

        1) Distancinis – Bendrojo D.T. Ir D.S. Lauko Ir Palaikymo Pagalba…
        Lygiai: Pradinis, Pasirinkusiųjų Ir Individualus/Asmeninis...

        2) Jūsų Formuojamos Bendruomenės Ir Jos Puoselėjamos Bendrystės Per D.S. JAME Pagalba…
        Lygiai: Bendrystės, Šeimos, Susiklausymo, Tarnystės, Individualumo, Dalinimosi Ir Visuotiškumo...

        3) Asmeninis Jūsų Vedimas Per D.S. Link D.T. JAME…
        Lygiai: Pradinis, Individualus, Asmeninis, Bendrystės, Šeimos, Tarnystės, Pasišventimo, Atsidavimo...

        SVARBU. (2) ir (3) Ryšio Puoselėjimui Reikalingas Tiesioginis D.S. Dėmesys, Veiksmas Ir Įvardinimas, Palaikymas, Tikslinimas Jums bei Jumyse JAME JoJo Žeme, Kūnu, Siela, Dvasia, ESM'e, Išreikštimi JoJo Ir Jūsų Veikime, Atvirtime, Užgimime Ir JAME…

 

   KLAUSIMAS:
        
Ar programoje gali dalyvauti visi norintys, ar būtina kažkur vykti, kažką pasirašinėti, su kažkuo susitikti…?

   ATSAKYMAS:
        Programa yra sudaryta taip, kad kiekvienas nuoširdžiai ketinantis tai atlikti ar Jau pasirinkęs pasišvęsti, atsiduoti, atvirsti ir pasikeisti JAME Žeme, išties tai gali padaryti JoJo D.S. Sekime..., kaip ir iki šiolei tai vyko su D.T. institucija, pradinio ryšio užmezgimui (1) ir sekimui JAME, viskas vyksta distanciškai… Labai SVARBU Tame: Sekita D.S. Žodį, Veiksmą Ir Vedimo Istrukcijas Žeme, Savyje ir JoJo Medijoje bei Internete… :)

 

   KLAUSIMAS:
        Koks skirtumas yra tarp to, ką mes darėme iki šiolei per D.T. ir ketiname daryti dabar…?

   ATSAKYMAS:
        
Skirtumas išties yra labai didelis… Visų pirma, tiesioginis ir besąlyginis ryšys per D.T. nuo šiolei yra ir gali būti sudarytas, palaikomas bei puoselėjamas, atliekamas tik per Mane – D.S. Žeme… Tad…
        Visa Tiesa Nuo Šiolei, Palengvinant bei Patikslinant Jos Kelią bei Jūsų Atvirtimą, Apsisprendimą, Pasirinkimą, Keliaus Tiesiogiai Jums Iš Manęs – D.S. Žeme Čia, Dabartyje… Ją Jums, Paduosiu AŠ Tiesiogiai, Per Specialiuosius JoJo D.S. / D.D.D.T. Atstatytus, Atkurtus Šventuosius Ir D.S. Asmeniniškai Suformuotus Žemės, Sociumo, Sekimo, Tikslinimo, Bendruomenės Kaip Ląstelės Ir Visumos Dalies Kanalus, Agregorus ir Laukus Per J.I.S. JAME...

   J.I.S. / D.T. - D.D. - D.S.
   2021-05-18 / 2021-05-20

Šios įrašo komentarų rss feed