J.I.S. Vedimas (Įžanga) - JoJo Viltyje

TEMA:   Programa "J.I.S. Vedimas"
DALIS:   Įžanginė Dalis J.I.S. Bendruomenėms (5 iš 5)

   SVARBU.
   Visa Tai, Tik Mažoji Dalis, J.I.S. Kreipimosi į Programos, - J.I.S. Vedimas, Susirinkusiuosius Bendruomenėse... Pilną Tekstą Klausykite Susitikime, Savo Gimtąja Kalba, Savo J.I.S. Bendruomenėje, Darbiniuose Programos, - J.I.S. Vedimas, Susiėjimuose...
   Toliau Tekste... (dt) - Dalis Teksto Pašalinta... 
   

J.I.S. Vedimas
Įžanginis Pranešimas...

   
... (dt) ...  

   Kaip Šiandien Banaliai Beskambėtų - Pradėti Nuo Savęs Ir Savo.., Nuo Savęs Ir Savo Žinojimo.., Nuo Savęs ir Savo Suvokimo.., Nuo Savęs Ir Savo Pajutimo.., Nuo Savęs Ir Savo Susidėliojimo.., Nuo Savęs Ir Savo Galėjimo.., Nuo Savo Ir Savęs Įsivardinimo Per J.I.S. Ir JAME…

   Žinau, kad.., Visi Jau Galime.., Bet.. JAME Galime Išties Daug Daugiau Nei Sau Įsivardiname, Pripažįstame Bei Leidžiame Ir/Ar Suvokiame JoJo Žeme Per J.I.S. Ir JAME…

... (dt) ...  

   Šiandien Labai Gerai Suvokiu, Kad Visi Esame Tobuli Ir Ryšyje Tiek, Kiek Sau Leidžiame Būti Bei Veikti Per J.I.S. Ir JAME.., Ir... Atsiradus Bent Menkiausiems Prieštaravimams, JoJo Laike, Lauke, Išreikštyse Atsiranda Ir Begaliniai Laiko, Suvokimo Bei Būties Juostos Trūkiai Visame… Visa Tai Virsta Galios, Įsivardinimo Ir Pažinimo Trūkiais, Neapibrėžtume Ir Negalėjime, Neryšyje Ir Neryžtingume, Bedugnėmis Bei Begalybėmis Neišreikštyse Visame Per J.I.S. Ir JAME…

   Taip… Kai Kurie Dalykai Šiandien Mums Atrodys Visiškai Aiškiai ir Suprantamai... Deja... Taip Nėra.., Ir Taip Tik Atrodys.., Nes... JAME Viskas Ir Visa Yra Kiek Kitaip... 
   Atskira grandine, Išėmus Iš Bendrojo JoJo Konteksto Jie Yra Netgi Labai Aiškiai Suvokiami, (At)Pažįstami ir Netgi Įsivardinami Pernelyg Paprastai.., Bet...
   Jei Jie Yra Tokie Jau Pažinti, Ir Tokie Jau Išnagrinėti JAME, Tai Kodėl Visi Mes Esame Tame, Kame Esame..? Kodėl Esame JoJo Neišreikštyje..? Kodėl Esame JoJo Negalėjime Ir Nebūtyje..? Dargi... Kodėl Visi Šiandien Esame JoJo Didžiojoje Netiesoje.., Neprasmėje.., Neviltyje.., Nemeilėje..?

... (dt) ...  

   Taip, tarp Mūsų buvo, yra ir bus tokių, kurie visa galva rėkė, rėkia ir rėks, kad visa tai jau Mums senai ir senokai "Aišku" bei "Pažinta", "Suprantama" bei "Atrasta" šia diena Žeme… Aš Ta Fraze Ir Išreikštimi Esu Linkęs Suabejoti.., Kodėl? Visai Paprasta...  - Visų Pirma Vien Tame, Kame Jūs Esate JoJo Priskirtyje Bei Paskirtyje, NE JAME Rodo Ką Kitą… :(

... (dt) ...  

   Ši J.I.S. Programa Yra Skirta Stabtelti… Ji Yra Skirta Nusilenkti… Ji Skirta Įsivardinti JAME… Ji Taip Pat Skiriama Visiem Ir Visame Norintiems Iš To Ir Tame Pakilti, Atgimti, Atvirsti Dieviškume, Žmogiškume, Per J.I.S. - Dievo Sūnų, Dievo Dvasią, Dievą Tėvą JoJo Žeme Ir JAME…

... (dt) ...  

   J.I.S. / D.S. - D.D. - D.T. Žeme
   Administruojantis VIRSME

 
     SVARBU. Daugiau Informacijos Skaitykite PROGRAMOS Suvestinėje...
     
Tekste Naudojamų J.I.S. Trumpinių Bei Sąvokų Paaiškinimus Skaitykite Čia...
     Informacija Pateikta Bei Papildyta:   2021-08-25, 16:18

Šios įrašo komentarų rss feed