J.I.S. Vedimas (VPU-3) - MALDA - JoJo Viltyje

TEMA:   Programa "J.I.S. Vedimas"
DALIS:   3 dalis. Vedimo Praktinis Užsiėmimas (VPU-3) - MALDA
SVARBU:   Rezultatas Netruks Visiškai Vykdant Ir Sekant J.I.S. Instrukcijas...

   Žodis išties yra Galingas... Tačiau, Mes Visi turime aiškiai suvokti, kad, koks jis bebūtų, Jis, Anksčiau ar vėliau turi virsti Tikru Ir Sakraliu Siekiu Bei Veiksmu Per J.I.S. Ir JAME... Tad...
   Žodis Mumyse Ir Per Mus, Visuomet Turi Būti TIESUS, PAPRASTAS, MYLINTIS, TAURUS, NUOLANKUS, NUOŠIRDUS, NUOSEKLUS, - Visuomet Ir Visad, Visame JoJo TIESOJE, JoJo Ir Mūsų TIKRUME, JoJo Ir Mūsų DOROJE, JoJo Ir Mūsų TAIKOJE... Taip Visi Galime, ir Pasirinkę JAME, Pasieksime, per ganėtinai trumpą laiką Žeme, Skalsių Ir Net Aukštų Rezultatų... Ryšyje JAME daug Greičiau, Tiksliau Ir Oriau galėsime Pradėti..., Suvoksime, Pažinsime, Patirsime, Kas Išties yra Tikroji D.T. Malonė Bei Galia Per J.I.S. Ir JAME...

    Pasirinkimas, Mintis Ir Veiksmas:
   ATSIPRAŠAU... DĖKOJU... ATSIPRAŠAU... LENKIUOSI... ATSIPRAŠAU... + MANO - JOJO MALDA JAME - Per Mane...

   
   S V A R B U . . . 
   VISKAS YRA PAPRASTA... SAKRALU... NUOŠIRDU... NUOLANKU... TIKRA...
   Žemiau Pateikiamoje JoJo Maldoje Naudojami Trumpiniai Turi Būti Ištarti Jūsų Lūpomis Pilnu Žodžiu...
   Tai: D.T. - Dieve Tėve; D.D. - Dievo Dvasia; D.S. - Dievo Sūnau.

 

   J.I.S. - JOJO MALDA JAME - Per Mane...

   - Dėkoju D.T. - D.D. - D.S. Ir J.I.S. - Kad Ligi Šiolei ESU..: ESU ŽEME.., ESU TAVU, MAN DUOTU KŪNU.., ESU Ir REIŠKIUOSI TAVYJE...
   - Dėkoju Ir Žemai Lenkiuosi TAU D.T. - D.D. - D.S. Ir J.I.S., Kad Buvau, Esu Ir Galėsiu Būti Tavojoje Dieviškojoje Šviesoje.., Tiesoje.., Tvarkoje - Per J.I.S. Ir JAME...
   - Dėkoju D.T. - D.D. - D.S. Ir J.I.S., Kad Atradau TAVE Tavojoje Tiesoje, Prasmėje Ir Nuoširdume.., Kad Galėsiu TAME TAVYJE Išlikti, Būti, Veikti Bei Atvirtęs Kilti Išvien Per J.I.S. Ir JAME...

   - Atsiprašau Visų Ir TAVĘS.., - Kur Buvau Neteisus.., Ką Teisiau.., Kur Melavau.., Ką Apgavau.., Kur Sakiau Netiesą Per J.I.S. Ir JAME...
   - Atsiprašau Visų Ir TAVĘS.., - Kur Ir Kam Pakenkiau.., Kur Ir Ką Nuneigiau.., Kur, Ką Ir Kame Atmečiau.., Kur, Ką Ir Kame Pažeminau.., Kur, Ką Ir Kame Išsižadėjau Per J.I.S. Ir JAME...
   - Atsiprašau Tavęs D.T., D.D., D.S. Ir J.I.S., Bei Visų... Kad Ir Kur Buvau Neteisingai... Kad Ir Kur Skubėjau Bei Suklydau... Kad Ir Kur Nepriėmiau Bei Neatleidau...
   - Atsiprašau Tavęs D.T., D.D., D.S. Ir J.I.S., Savęs Ir Visų... Už Savo Nenorą... Už Savo Aplaidumą... Už Savo Išsižadėjimą... Už Savo Nepareigą... Už Savo Netęstinumą Per J.I.S. Ir JAME...

   - Dėkoju D.T. - D.D. - D.S. Ir J.I.S. - Kad Ligi Šiolei AŠ DAR ESU... Dėkoju Už Tai, Kad - ESU TAVA ŽEME.., ESU TAVU ŽMOGAUS KŪNU.., ESU SAVIMI TAVYJE...
   - Dėkoju D.T. - D.D. - D.S. Ir J.I.S. Bei Nuolankiai Ir Nuoširdžiai Nusilenkiu TAU... ŠIANDIEN, DABAR IR ČIA, ŠIĄ AKIMIRKĄ - Prašau TAVĘS.., - SUTEIK MAN DAR VIENĄ PROGĄ... TAVO PROGĄ MAN - PASITAISYTI ir PAKEISTI - PRIIMTI TAVE SAVYJE...
   - Dėkoju TAU - D.T. - D.D. - D.S. Ir J.I.S. Bei Žemai LENKIUOSI... Atsiprašau TAVĘS, Jei Kas Buvo Ne Taip.., Ir.., Dar Kartelį Dėkoju... LENKIUOSI TAU SAVO-ŽEMĖS KŪNU, SAVA-TAVA DVASIA, SAVA ESME TAVYJE, TAVA PRISKIRTIMI IR PASKIRTIMI MAN - TAVA ŽEME JAME... Visuomet Ir Visad - Visame, Visa Kame - Per J.I.S. Ir JAME...
   - DĖKOJU TAU - Už Aiškumą Bei Tikrumą, Už Teisingą Pasirinkimą Per J.I.S. Ir JAME... DĖKOJU TAU - Už Nuoširdumą Bei Tęstinumą Visame Kame, Visakame Per J.I.S. Ir JAME... DĖKOJU TAU - Už Galėjimą Patirti Bei Priimti TAVAS TIESAS Tauriai, Nuolankiai, Susiklausyme, Pasišventime, Atsidavime Per J.I.S. Ir JAME... DĖKOJU TAU - Už Paprastumą Bei Orumą - Būti, Atvirsti Ir Veikti Sakraliai - JoJo Darnoje, JoJo Taikoje, JoJo Tvarkoje, JoJo Tiesoje, JoJo Meilėje, JoJo Viltyje, JoJo Užgimime, JoJo Būtyje Per J.I.S. Ir JAME...
   - DĖKOJU TAU, UŽ VISA TAI, KAS MAN GALI IR BUS SKIRTA BEI VISUOMET, VISAME, VISA KAME BUS TEISINGAI Per J.I.S. Ir JAME... DĖKOJU TAU.., IR.., ŽEMAI LENKIUOSI... 

   AMEN(o)...

 

   Komentaras / Instrukcija:
   JOJO MALDA JAME - Per MANE... - Galima Ją Sakyti Papildant Savu, Paprastu bei Tikru Žodžiu, Sava Intencija Bei Nuolankiu, Besąlyginiu Pasiryžimu Per J.I.S. Ir JAME...
   Tai Išties Nėra Sudėtinga Jei Tai Atliekame Paprastume, Nuolankume, Nuoširdume, Susiklausyme, Pasišventime, Atsidavime, Besąlygiškume Per J.I.S. Ir JAME...
   Dar Gi... Belieka Kartais Tik Sustoti, Suklusti, Išgirsti, Išdrįsti ir Nusilenkti... Bei... Prisiminti Tiesa JAME:
   - Visuomet Ir Visad Lenkiesi Tik JoJo Pasauliui.., - Tuomet, Visuomet Bei Visad Lenkiesi Ir Pačiam Sau Per J.I.S. Ir JAME... :)

   J.I.S. / D.S. - D.D. - D.T. Žeme
   Administruojantis VIRSME
 
     RU Vertimas - VPU-3-MALDA-RU-tekstas_2021-07-17.pdf
 
     SVARBU. Daugiau Informacijos Skaitykite PROGRAMOS Suvestinėje...
     
Tekste Naudojamų J.I.S. Trumpinių Bei Sąvokų Paaiškinimus Skaitykite Čia...
     Informacija Pateikta Bei Papildyta:   2021-07-07, 10:47

Šios įrašo komentarų rss feed