J.I.S. Vedimas VPU-5 - Išsiskleidimas - JoJo Viltyje

TEMA:   Programa "J.I.S. Vedimas"
DALIS:   5 dalis. Vedimo Praktinis Užsiėmimas (VPU-5) - IŠSISKLEIDIMAS
SVARBU:   Rezultatas Netruks Visiškai Vykdant Ir Sekant J.I.S. Instrukcijas...

   Norint Kažką Pakeisti Savyje - Žmogui Pakanka Viso Labo Tik Paprašyti.., Tik Nusilenkti.., Tik Pasirinkti.., Tik Išdrįsti.., Tik Veikti.., - Šviesoje Ir Meilėje Pasirinkti, Laikas Nuo Laiko Prižiūrėti, Nuolatos Tikslinti Ir Besąlygiškai Puoselėti Save Tame Tęstinume JoJo Tiesoje, Tvarkoje Ir Prasmėje, Savojoje ESM'ėje Per J.I.S. Ir JAME...

   Vienas Esminių Dalykų Kuriame Galime Keisti Ir Atvirsti JAME Yra MEILĖ... JoJo Meilė Mumyse, Per Mus Ir Visame Kame, Visada Gali Atskleisti Begales Tiesų Ir Prasmių Per J.I.S. Ir JAME... TAI, Ir Per TAI, Galime Virsti, Atvirsti, Atgimti, Atrasti, Pažinti Per J.I.S. Ir JAME...

   Norint Kažką Pakeisti JAME, Mes, Viso Labo Turime Patys VIRSTI - JoJo MEILĖS ŠVIESA VISAME Per J.I.S. Ir JAME...

   Q. KAIP TAI PADARYTI..?

   A. Turi Tiesiog Galų Galiausiai Patikėti Ir Išdrįsti Visame... Sek Mane Per J.I.S. Ir JAME...

   Q. Ar Tai Gali Visi..?

   A. Taip Tai Gali Visi Dar Nepraradę JoJo Meilės Kibirkšties Savyje...

   Q. Jei Prarasta JoJo Kibirkštis Manyje, Ką Tuomet Daryti..?

   A. Turi Tiesiog Nusilenkti, Atsiprašyti JoJo, Kad Neišsaugojai Josios Tiesos Savyje Ir Paprašyti Atstatyti JąJą Tavyje, Tavo Kūne, Tavo ESM'ėje, Tau Ir Tavojoje Išreikštyje Per J.I.S. Ir JAME...

   Q. Ar Mums Patiems Pakaks Tam Jėgų..?

   A. Jei Skaičiuosi - Niekuomet To Nepažinsi Ir Nežinosi... Jei Nori, Tuomet Išdrįsk Ir Veik.., Tik Tada Atsakymu Gali Virsti Ir Tu, Savo Gyvastimi, Savąja Prasme Ir Reikšme Per J.I.S. Ir JAME...

   Q. Ką Aš/Mes Turiu/Turime Padaryti..?

   A. TU/JŪS TURI/TURITE IŠSISKLEISTI MEILE IR JOSIOS ŠVIESOJE, BŪTYJE, IŠREIKŠTYJE PER J.I.S. IR JAME...

   Q. Kokia Vidinė Instrukcija..?

   A. Detalią Ir Tikslią Instrukciją Gausi Sau Ir Savyje - JoJo Vedime Per J.I.S. Ir JAME...

   Q. Ar Ji Yra Skirta Asmeniškai Man..?

   A. TAIP.., JI SKIRTA IR PRITAIKYTA ASMENIŠKAI TAU Per J.I.S. Ir JAME...

   Q. Ar Ji Yra Paprasta JoJo Žeme..?

   A. Bet Kuriuo Atveju, Tau Reikalingas JoJo Vedlys TAME JoJo Žeme... Pati Instrukcija Yra Išties Labai Paprasta.., Ji Bus Inicijuota, Perduota, Paduodama Tau Per J.I.S. Ir JAME... JoJe Tu Turi Tiesiog Sekti JoJo ŽODĮ, VEIKSMĄ Ir TIESĄ Per Save, MANIMI Per J.I.S. Ir JAME...

   Q. Ar Tavyje/Manyje Yra JoJo Meilės Pradžia..?

   A. TAIP... Kiekviename JoJo Kūrinyje Jau Yra JoJo Meilės Pradžia... Ji Gali Būti Arba Šviesoje, Arba Tiesoje, Arba Tamsoje... Tame Skiriasi Tik JoJo Kelias JoJo Žeme, Tau Ir Tavyje Per J.I.S. Ir JAME...

   Q. Kokia Pagrindinė JoJo Žinia Tame..?

   A. Pagrindinė JoJo Žinia Yra TAME, Kad.., - Tu Turi Tai Ir JĄ Tiesiog Identifikuoti, Atpažinti, Įsivardinti, Atskleisti, Skleisti Ir Iš(si)Skleisti JAME.., Sekdamas JĄJĄ IR JĮJĮ JoJo Keliuose Per J.I.S. Ir JAME... Išskleisti Save Ir Savimi, JĄJĄ - Visumoje.., - Savo Kūnu.., Savąja Dvasia.., Savąja Prigimtimi.., Savąja Besąlygine Priskirtimi Ir Paskirtimi Visuomet, Visame Bei Visad Tik Per J.I.S. Ir JAME...

   Q. Ar Išsiskleidimo Procesas TAME Yra Viena Prasme Ir/Ar Banga JAME..?

   A. Tai Begalinis Ir Kartotinis Procesas Per J.I.S. Ir JAME...

   Q. Ar Galiu Gauti Tikslinamąjį Ir Betarpišką Vedimą Tame..?

   A. Taip... Vedimas Yra Ir Ši Programa... Jei Tau Reikalinga Išorinė Bei Vidinė Papildoma J.I.S. Vedimo Tikslinamoji Instrukcija - Išgirski Tai Ir Seki Mane Per J.I.S. Ir JAME...

   Q. Kaip Atpažinti Tai, Kad Tu Jau Tai Padarei..?

   A. Pranašų Yra Išties Labai Daug.., Tad, Juo Gali Atvirsti Ir Būti/Tapti Tu...

   Q. Ar Atvirsti Ir Tapti Vienu Jų Yra JOJO TIESA TAME..?

   A. Ir Taip, Ir Ne... Nes... JoJo Tiesa Visuomet Yra Tik Per J.I.S. Ir JAME... Tad... Svarbu Ir Svarbiausia, Kad Veiksmas Ir Tęstinumas TAME Būtų VIENYJE... Tapdamas Vienu Iš Pranašų Dar Nereikš, Kad Esi Ir Veiki Besąlygiškai, Vienyje, Bendrystėje, Susiklausyme Ir Visumoje Per J.I.S. Ir JAME... Turi Suvokti, Kad Ir Koks Bebūtų JoJo Tikslus Vedimas Tau, Tu Ne Visuomet Būsi Teisus JAME Nes.., Tau Suteikiama Laisva Valia Klysti, Pulti, Kilti Bei Atvirsti Pasirinkime Per J.I.S. Ir JAME... 

   Q. Kokia Tuomet Prasmė Tapti JoJo Žinios Skleidėju Ir JoJo Žinios Puoselėtoju Bei JoJo Sekėju..?

   A. Prasmė Begalinė, Didi Ir Skalsi Tame Per J.I.S. Ir JAME... Tik Skleisdamas, Sekdamas Ir Vesdamas JAME, TAME Galėsi Patirti Tai Ir Tą, Kame, Kur Ir Kas Esi Tu Per J.I.S. Ir JAME... Visuomet, Visad, Visakame, Visame Per J.I.S. Ir JAME Esi Tu Ir J.I.S. - D.S., D.D., D.M.D.I., D.T. JoJo Žeme... Tame Galėsi Keliauti Daug Sparčiau JoJo Tikrąja Tiesa.., Savo Kūnu, Savuoju Suvokimu, Patyrimu Ir Pažinimu... Tačiau... Tau Visuomet Reikės Prisiminti Vieną Esminį Dalyką, - JoJo Tiesa Yra Viena Ir Kame Bei Kur, Kaip Bebūtum Tu - Tu Esi Josios Ir JoJo Dalis To, Tai, Tame, - Kuo, Kur, Kame Tu Gali Būti Per J.I.S. Ir JAME... TIESA IR TĄSA Visuomet Reiškiasi Tik Per J.I.S. Ir JAME... Nori Sekti Ją, Turėsi Keisti.., Turėsi Keistis.., Turėsi Atvirsti.., Turėsi Išdrįsti.., Turėsi Atpažinti.., Turėsi Brandinti.., Turėsi Branginti.., Turėsi Puoselėti.., Turėsi Aukoti.., Turėsi Aukotis.., Turėsi Priimti.., Turėsi Dovanoti.., Turėsi Dalintis.., Turėsi Atleisti.., Turėsi Paleisti.., Turėsi Susiklausyti.., Turėsi Atvirsti.., Turėsi Pažinti.., Turėsi Kelti.., Turėsi Augti.., Turėsi Pakilti Ir Skristi... Keisti Bei Keistis JAME Besąlygiškai, Tai Nėra Tas Pats Kaip Žinoti Ir "Skleisti" "Žodį" JoJo Žeme... Tavo Vedimas Tai Yra Tavo Kelias Per J.I.S. Ir JAME...

   Q. Tai Skamba Labai Paprastai... Ar Tai Taip Išties Yra Paprasta..?

   A. Pradžia Nėra Lengva... Reikės Atrasti, Paleisti, Atskleisti Bei Priimti Savyje Begales Svarbių Dalykų Per J.I.S. Ir JAME... Atsirinkti Nėra Paprasta Jei ESI IR VEIKI Per J.I.S. Ir JAME.., Nes - Tai Yra Tavo Tiesa JAME.., Tai Yra Tava Skalsa JAME Ir Tavyje.., Ji Visuomet Turi Būti Tik Per J.I.S. Ir Tik JAME...

   Q. Koks Yra Tikras Ir Vienintelis JoJo Atsakymas Mums JAME..?

   A. Atsakymas Yra Vienas - ESU AŠ... TAME, VISAME, VISADA, VISAKAME Gali Būti Tik Vienas AŠ, - JIS YRA, BUVO IR BUS Tik Per J.I.S. Ir Tik JAME... :)

   Q. Ar Ir Kaip Galiu Jausti Bei Atpažinti JoJo TIESA, TIESĄ..?

   A. Atpažinti Išties Paprasta.., - TAME/TUOMET Pradedi Jausti Ir Veikti JoJo Tiesa Tęstinume, - JoJo Prasmėmis, JoJo Išreikštimis, JoJo Tvarka, JoJo Prigimtimis, JoJo Išreikštimis, Visame, Visakame, Visada Per J.I.S. Ir JAME... Pradžioje Tai Virsta Nusiraminimu, Paprastumu, Susiklausymu... Vėliau Pilnatve, Ramybe, Susitaikymu, Pereinančiu Į Palaimą Ir Bendrystę.., Visame, Visakame, Vienyje, Nuoširdume, Visumoje, Realizacijoje Ir Priskirties, Paskirties Tikrume, Tavyje Taurume, Orume Per J.I.S. Ir JAME...

   J.I.S. / D.S. - D.D. - D.T. Žeme
   Administruojantis VIRSME

 
     SVARBU. Daugiau Informacijos Skaitykite PROGRAMOS Suvestinėje...
     
Tekste Naudojamų J.I.S. Trumpinių Bei Sąvokų Paaiškinimus Skaitykite Čia...
     Informacija Pateikta Bei Papildyta:   2021-08-19, 17:21

Šios įrašo komentarų rss feed