J.I.S. Vedimas (VQA-5) - JoJo Viltyje

TEMA:   Programa "J.I.S. Vedimas"
DALIS:   5 dalis. Vedimo Klausimai - Atsakymai (VQA-5)
SVARBU:   Rezultatas Netruks Visiškai Vykdant Ir Sekant J.I.S. Instrukcijas...

   Klausimas / Q-5:
 
  Kas Yra Meilė..? Kaip Ją Pajusti, Suvokti, Suprasti..? Kas Klaidinga Ir Kas Teisinga Joje..?

   Atsakymas / A-5.
   MEILĖ - Tai Dieviškoji Išraiška / Išreikštis / Būtis Ir Buitis Visame, Visa Kame, Visada Per J.I.S. Ir JAME... 

 •    TAI Susiklausymas.., TAI Bendrystė.., TAI Pareiga.., TAI Pagarba.., TAI Ištikimybė.., - Per J.I.S. Ir JAME... 
 •    TAI Atsakomybė.., TAI Atskaitomybė.., TAI Tęstinumas..,TAI Pažanga.., TAI Dalinimasis.., - Per J.I.S. Ir JAME... 
 •    TAI Taurumas.., TAI Tąsa.., TAI Palaima.., TAI Pradžia.., TAI Vienis.., TAI Atidavimas.., - Per J.I.S. Ir JAME... 
 •    TAI Atradimas.., TAI Atsidarymas.., TAI Priėmimas.., TAI Prisikėlimas.., TAI Pasiryžimas.., - Per J.I.S. Ir JAME... 
 •    TAI Malonė.., TAI Darna.., TAI Visuotiškumas.., TAI Besąlygiškumas.., TAI Susikaupimas.., - Per J.I.S. Ir JAME... 
 •    TAI Pasišventimas.., TAI Tiesa.., TAI Tikėjimas.., TAI Viltis.., TAI Galimybė.., TAI Globa.., - Per J.I.S. Ir JAME... 
 •    TAI Mes Ir Mūsų Pasaulis JAME... TAI Mūsų Tyri / Taurūs / Skaidrūs / Skalsūs Santykiai, Formos Ir Ryšiai JAME...
 •    TAI Mūsų Dora.., TAI Mūsų Vizija.., TAI JoJo Išreikštis Ir Drąsa Kiekviename Mūsų - Per J.I.S. Ir JAME... 
   
 •    Tai Nėra Vien Tik Ir/Ar Sufabrikuotas Jausmas... Tai Nėra Vien Tik Ir/Ar Sukeltas Malonumas... Tai Nėra Vien Tik Gavimas...
 •    Tai Nėra Vien Tik Ir/Ar Skatinama Bei Brandinama Gaivastis... TAI Nėra Gašlumas, Šlykštumas, Ištvirkimas...
 •    Tuo Labiau - Tai Nėra Banali, Pasitenkinimo, Pasipelnijimo, Pa(si)naudojimo, Pasipriešinimo, Su(si)Priešinimo, Euforinimo, Pa(si)metimo Ir Savęs/Kito Nuneigimo Sueitis...
 •    Tai Nėra Vergija... Tai Nėra Išsižadėjimas... Tai Nėra Neatsakomybė... Tai Nėra Kląsta... Tai Nėra Bjaurastis...
 •    Tai Nėra Smurtas... Tai Nėra Engimas/Žeminimas... Tai Nėra Išdavystė... Tai Nėra Pasinaudojimas... Tai Nėra Mirtis...
 •    Tai Nėra Beprasmis (Pra)Tęsimas.., Tai Nėra Žemę Ir Žmogų Alinanti Bei JoJo Laisvę Uzurpuojanti "Gamyba/Gavyba".., Tai Nėra Besąlyginis "Kaupimas"...
 •    Tai Nėra Dauginima(si)s, "Transplantacija", Šiuolaikinis Pseudo "Švietimas" / "Žinojimas" / "Mokslas" / "Mokymas" / "Pažinimas", "Teisė" / "Tvarka" / "Rinka" / "Verslas" / "Mada", "Įstatymas", "Sauga" / "Slauga" / "Rūpestis" / "Globa" Ir/Ar Beatodairiškas, Dažnu Atveju Beprotiškas Viso Ko (Su)(Si)Naikinimas Bei Išnykimas JoJo Nebūtyje JAME... 
 •    Tai Nėra Užgaida... Tai Nėra Žavesys... Tai Nėra Vengimas... Tai Nėra Turėjimas... Tai Nėra Gobšumas... Tai Nėra Šykštumas... Tai Nėra Nu(si)savinimas / Atėmimas... Tai Nėra Nuosavybė... 
 •    Ir T.t.
   J.I.S. / D.S. - D.D. - D.T. Žeme
   Administruojantis VIRSME
   
     SVARBU. Daugiau Informacijos Skaitykite PROGRAMOS Suvestinėje...
     
Tekste Naudojamų J.I.S. Trumpinių Bei Sąvokų Paaiškinimus Skaitykite Čia...
     Informacija Pateikta Bei Papildyta:   2021-08-14, 15:41

Šios įrašo komentarų rss feed