Ką daryti, jei esu netikintis žmogus? - J.I.S. Vedime (2021-06-11)

KLAUSIMAS:
     Ką daryti tuomet, jei esu visiškai netikintis žmogus ir/ar ateistas? 

ATSAKYMAS:
     Dažnai girdime iš Mus supančių žmonių pasikartojantį neigimą, kad, jie, pasak jų pačių, visiškai nėra tikintys...
     Į tokį teiginį bei akibrokštą galėčiau atsakyti visiems tik viena, - Jei Esi Gyvas, Vadinasi Išties Tiki... Dievas, Kitokių Čia, Žemėje Nelaiko... :)

     Dar gi... Jei Esi Ateistas - Tai Tik Esi Nuneigęs Save JAME...

    Jeigu, Vis Dar Nežinai Kaip Grįžti Link JoJo, Tuomet Nuoširdžiai Rekomenduočiau Tiesiog Išdrįsti Įsivardinti Save Taip, Kaip Ir Kame Iš Tiesų Esi JAME..., Pasirinkti Tikrąją Tiesą JAME..., Išgirsti Save Tikrume Tame VISAME Ir JAME…, Pasitikėti Aukščiausiojo Teisingumu ir Teisumu Vienintelė Išeitis VISA KAME VISAME Likime Ir Žeme..., Pasitikėti Savimi Ir Atrasti Save Naujai JAME, Pasikliovime Ir Atsidavime…, Įtikėti JoJo VIRSMU Per J.I.S. Ir JAME... Tuomet Išsilaisvinti Nuo Dogmų Ir VisaŽinojimo, Ir... Atvirsti…, Virsti..., Užgimti... Ir... Žengti Sakraliai, Oriai, Taurume JoJo Žeme..., -  Išvien, Drauge, Darnoje, Šviesoje, Meilėje, Tikėjime, Taikoje, Viltyje, Drąsoje, Doroje, Susiklausyme, Bendrystėje, Nuoširdžiai Ir Nuolankiai Atsidavime JoJo Tiesoje - Per J.I.S. Ir JAME… :)

   Informacija Papildyta ir Patikslinta: 2021-06-11

Šios įrašo komentarų rss feed