Ko siekiama TAME? - J.I.S. Vedimas (2021-06-11)

KLAUSIMAS:
     Ko visa tuom siekiama TAME…, Visa Kame…, Visame… JAME?

ATSAKYMAS:
     J.I.S. Vedimas - Pagrindinis Tikslas - Iš(si)laisvinti, Atgimti, At(si)statyti, Paremti, Atkurti, Užauginti... :)
     Taip Norima Perduoti Paprastą Bei Tikrą Dievo Žodį Žmogui, Dievo Sūnaus Patirtimi Bei Veiksmu Žeme Per J.I.S. Ir JAME... :)
     Mes Siekiame Įvardinti Tikrąsias JoJo Sūnaus - J.I.S. - Nuostatas Bei Taisykles Visiems Mums, Galiojančias Ir Apibrėžiamas Dabartyje Ir Čia, Per J.I.S. Ir JAME... :)
     Kiekvienas Mūsų, Savo Laisva Valia Ir Nepriklausomu Pasirinkimu, Išties Galime Ir Sugebame Ne Tik, Kad Atsispirti Suklaidinimams, Pagundoms, "Sakraliam" Melui, Veidmainystei, Kasdieniam Patogumui, Bet Ir Atsistoti Petis Prie Peties Tikrame, Tauriame, Nuoširdžiame Siekyje Jau Dabar - JoJo TIESOS, MEILĖS, VILTIES, Per J.I.S. Ir JAME Vedime... :)
     Programa siekiame išlaisvinti pavergtą žmogų, iš aplinkinių, iš savo paties su(si)kurtų iliuzijų bei taip su(si)kurtų pančių, klaidingų bei žalingų įpročių bei pojūčių, dogmų, nusistatymų, žinojimų, turėjimų ir bereikalingų siekių, veiksmų, "atradimų", "kūrimų" TAME NE JAME… Su Gilia JoJo Sūnaus Intencija, Viltimi Ir Veiksmu Žeme..., Tikėjimu Ir Tikrumu..., Perspektyva Ir Tiesa JAME..., Išgirsti..., Atvirsti..., Patirti..., Įsivardinti bei..., Veikti IŠVIEN - Per J.I.S. Ir JAME ČIA - DABARTYJE… :)

   Informacija Papildyta ir Patikslinta: 2021-06-11

Šios įrašo komentarų rss feed