Laukinė

     ...Vilties Žemėje...
 


     Laukinė obelaitė ištiesė rankas... Tarytum rudenį apglėbt norėtų...
     Maža mažutė vidur pievų didelių... Padangės paukščių, laisvo vėjo numylėta...

     Viena... Kukli ir paprasta... "Laukinė"..., o tai reiškia - Dievuje... ... ...


   (v.v.)

Šios įrašo komentarų rss feed