MALDA - Meditacija JAME - JoJo Žodis

JoJo Žodis Žeme, Data.:   2021-07-27
Apibūdinimas:   J.I.S. / D.S. - D.D. - D.T. - Mintys, Žingsniai Ir Ženklai JAME Žeme.
Įsiklausykime... Išgirskime... Patirkime... - Tai JoJo Žodis Visiems Mums...
Skiriamas Kiekvieno Mūsų Iškiliai Ir Pažintinei Kelionei Su/Per J.I.S. Ir JAME...

   Šiandien Suprantu, - Pagalba Visiems Tikrai Būtina...
   Darbai Žeme Dirbami... Ir... Kol Viskas Vyksta / Vyks Čia.., Jums Paruošiau Dovaną... Tai D.T. MALDA - MEDITACIJA JAME...
   Tai Dalis To, Kas Bus Pasiekiama Besijungiantiems Į Bendruomenes, Pasiryžusiems, Pasišventusiems, Tarnystėje Ir Atsidavime...
   ERA Visuotinės Meditacijos Galia JAME - TAI Pradžių Pradžia Tavyje... TAI JoJo MALDA - TIESA - ATGAILA Tavyje...
   Veiksmas Vyksta - Tavam Pasirinkime... Išbandyk, Išgirsk, Patirk, Atrask Tai Savyje... Visuomet Ir Visad - Per J.I.S. Ir JAME...

   Q. Kas TAI?
   A. Tai Galimybė Atsistatyti, Išgirsti Ir Praregėti... TAI, JoJo Tiesoje Veikiantiems, Galimybė Pakeisti Ir Atšaukti Klaidingus Pakeitimus... Karma, Įvykius, Apsisprendimus, Pasekmes, Veiksnius Ir Kt...

   Q. Kaip Veikia?
   A. TAI Dievo Tėvo Valia, Dovana Ir Galia JAME... Sparčiai Ir Visame...

   Q. Ar Gali TAI Pajusti Kiekvienas?
   A. Kiekvienas Sekantis Ir Siekiantis Per J.I.S. Ir JAME...

   Q. Tai Žodis?
   A. Taip Ir Ne... Tai JoJo, Laisvo Pasirinkimo Valia, Suteikiama Kiekvienam Pasirinkusiam Dieviškume Per J.I.S. Ir JAME...

   Q. Tai Meditacija?
   A. Taip Ir Ne... Tai Atgimimas JoJo Ryšyje... Atjungtame Ir Pripažintame: Pramušime, Susipainiojime, Susižalojime, Išsižadėjime, Pasikėlime, Pasimetime, Baimėje, Neviltyje, Netikėjime, Nemeilėje... Tai Tik JŪS - Ir Tik JAME...

   Q. Tai Malda?
   A. Taip Ir Ne... Vieniems Tąsa... Kitiems Kelias... Tretiems Atgaiva... Ketvirtiems Atgaila...

   Q. Ar Visiems Veiks Panašiai?
   A. Deja NE... Viskas Pagal Jūsų Kelią Ir Pasirinkimus JAME... Vieniems Prasmėse, Išgyvenimuose Ir Atrastyje... Kitiems Nusilenkime, Susiklausyme, Atgailavime Ir Tarnystėje...

   Q. Galiu Daugiau?
   A. Žinoma TAIP... TAI Tik Jūsų Pasirinkimas BEI Įsivardinimas Čia, Dabar Ir Dabartyje...  

   Q. Ar Gali Padėti / Padės Vakcinuotiems?
   A. Žinoma TAIP... TAI SPECIALI J.I.S. GALIMYBĖ, PAGALBA IR TĘSTINUMAS JAME, ATSISTATYTI DVASINĮ, FIZINĮ, MENTALINĮ, ESMĖS, ESYBĖS VIENTISUMO LYGMENĮ PER J.I.S. IR JAME...

   Q. Ar Tai Gali Padėti Suskaldyti Ir Išformuoti Nepageidaujamus Taršalus Ir Toksinus Mumyse?
   A. Žinoma TAIP... IR FIZINIAME, IR DVASINIAME LYGMENYJE, IR VISAME, VISA KAME PER J.I.S. IR JAME...

   Q. Iniciacija...?
   A. Taip Ir Ne... Vieniems Veikia Tikrume Ir Prigimtyje... Kitiems Pasirinkime Ir Nusilenkime... Tretiems Tarnystėje, Atsidavime Ir JoJo Kelyje...

   Q. TAI Saugu?
   A. Žinoma TAIP... - Visuomet Ir Visad JoJo Veikime, Tik JoJo Kelyje Mums Ir JoJo / Mūsų Pasirinkime Per J.I.S. Ir JAME... :)

   Q. Įvardinime?
   A. Taip Ir Ne... JoJo - Jūsų Apreikštyje Per J.I.S. Ir JAME... :)

   Q. Alternatyva ERA Meditacijai?
   A. Taip Ir Ne... Tai ERA Pradžių Pražia Tavyje... Pradinė Apjungianti Grandis JAME.., Išgirski JĄ Per J.I.S. Ir JAME...

   Q. Kartojama Žodžiu?
   A. NE. Kartojama Mintyse, Dvasia, Išreikštyje...

   Q. Kartoti Protu?
   A. Žinoma Ne... Protas Tave Stabdys Pakeisti Būseną Ir Pereiti Į - Per J.I.S. Ir JAME...

   Q. Kiek Ir Kaip TAI Galiu Naudoti?
   A. Kiek Reikia... Bet Kada... Bet Kame... Per J.I.S. Ir JAME... 

   Q. Kontempliacija..?
   A. IR TAI...

   Q. Galiu Kartoti Sava Gimta Kalba?
   A. Žinoma TAIP... JoJo Žeme... :)

 

   D.T. MALDA - MEDITACIJA JAME... (žodžiai)

   LT. (originalas)
   - Dievas Su Manimi... Ir Aš Su Juo...

   EN. (translate approved by J.I.S.)
   - God With Me... And I Am With HIM...

   DK. (oversæt godkendt af J.I.S.)
   - Gud Med Mig... Og Jeg Med HAM...

   RU. (перевод одобрен J.I.S.)
   - Бог Со Мной... И Я С НИМ...

   HU. (a fordítást a J.I.S. jóváhagyta)
   - Isten Velem... És Én VELE...

   DE. (übersetzen genehmigt von J.I.S.)
   - Gott Ist Bei Mir... Und Ich Bei IHM...

 

   Sakiau... Ir Vėl Kartoju...
   Sekite, Pažinkite, Atvirskite - J.I.S. Žeme...

   J.I.S. / D.S. - D.D. - D.T.
   Žeme - Virsme - Visame
   Pranešimo Data: 2021-07-27/30
   Informacija Papildyta Ir Patikslinta: 2021-09-11, 20:35

Šios įrašo komentarų rss feed