PASIRINKIMAS - J.I.S. RĖMIMAS

     N U O   2 0 1 9 - 1 0 - 0 1
     Naujas J.I.S. Viešas, Internetinis, Pažintinis Informavimo Projektas, - J.I.S. RĖMIMAS...
    JUMS JAME SUTEIKIAMA SVARBI INFORMACIJA KĄ GALIME KEISTI PATYS... NUO KO PRADĖTI...
    ČIA, TIESIOGIAI IŠGIRSKITE DIEVO SŪNAUS ŽODŽIUS JUMS, BE MELO, APSIMETIMO IR APGAULIŲ...
    UŽEIKITE... IŠGIRSKITE... PATIRKITE... ATRASKITE... ATVIRSKITE... JAU DABAR... JAU ČIA... TIK JAME...

     Šis Projektas, tai ir... Visiškai nauja galimybė paremti J.I.S. ir JIS.LAND Projektus JAME... Rėmimo Sumas Renkatės Patys...
     Visa Informacija Apie Naujausius Projektus Bei Visiškai Nauja Galimybė Judėti Daug Greičiau Ir Savistoviau Per J.I.S. Tik JAME...

     P.S. Plačiau apie J.I.S. Rėmimą Taip Pat Skaitykite: SOS.RIOSUN.COM

   
     ŠIS PROJEKTAS JUMS... Jeigu...

 • Dar Nežinote Arba Visiškai Aiškiai Suvokiate / Įsivardinate / Įsivaizduojate / "Žinote" Kas Toliau...
 • Kuomet Jūs "Suvokiate" nuo ko Jums Reikėtų Pradėti Žengiant Link Visiško Atvirumo, Atvirtimo Ir Dieviškumo JAME...
 • Visai Netikite Niekuom... Nepasitikite, Neigiate Ir/Arba Visiškai Naiviai Pasitikite Visais...
 • Jau Tikite: Tikite Dievu..., Tikite Kristumi..., Tikite Savimi..., Tikite Galimybėmis Ir Nauja Pradžia JAME... 
 • Jau Sekate Kristų Ir Nagrinėjate Bibliją, Esatę Pažengę Tame JAME...
 • Visiškai Nesuvokiate Kas Yra Dievas, Kas Yra JoJo Knyga, Kaip Reiškiasi JISAI, Kas Yra JoJo Sūnus JAME...
 • Ieškote Kas Gali Būti Tikra Ir Tuo Pačiu Stabilu, bet Tuo Pat Metu Suvokiate, Kad Dievas Tėvas - Tai Permainos, Ir Jų Bijote...
 • Esate Patogume Ir "Stabilume" bet ne JAME ir Tai Nuolatos Neigiate... Bijote Kažką Keisti Ar Ko Nors Atsisakyti...
 • Esate Visko Atsisakę Ir Jau Pasirinkę Piligrimo Kelionę Laiku Ir Žeme... Bet Dar Nepasiekėte JoJo JAME...
 • Nuolatos Abejojate, Tačiau Ieškote, Svarstote, Tikrinate, Tikslinate Ir Atrandate...
 • Apgailestaujate, Atsiprašinėjate, Vengiate, Vergaujate, Išsižadate, Atstumiate, Atsisakote...
 • Bijote Kitų, Kaip Ir Savęs, Žeminate Save Kitų Akivaizdoje... Tačiau Norite Ir Siekiate Jų Palankumo bei Pripažinimo...
 • Norite Pagaliau Viską Mesti... Atiduoti... Atsisakyti... Pakeisti... Atrasti... Įvardinti... Bei Išdrįsti Per J.I.S. Tik JAME...
   

     Vienaip Ar Kitaip...
     ŠIS PROJEKTAS TIKRAI JUMS... NES...

 • Ilgalaikių EST Sutarčių Ir Įsipareigojimų Čia Nėra... :)
 • Jūsų J.I.S. rėmimo sutarčių nutraukimas galimas bet kuriuo Jums patogiu metu... :)
 • Galimybė Prisijungti Prie Rėmėjų Suteikiama Kiekvienam Pageidaujančiam Ją Gauti... :)
 • Galite Tiesiogiai Sekti bei Pažinti J.I.S. - Dievo Sūnų, Žemės VIRSME Ir PRASME JAME... :)
 • Galite Sekti J.I.S. Žingsnius Žeme Ir JoJo Unikalią Informaciją Dieviškume JAME... :)
 • Tai Greitesnis Ir Skalsesnis, Tikslesnis Ir Atkaklesnis, Buvimas Ir Veikimas Dabartyje Per J.I.S. JAME... :)
 • Tai Tiesiog Turi Pasirinkti  Kiekvienas, Kas Nori Atgimti Dieviškume Ir Svarbus Ne Tik Pats Dievas, bet Ir Ryšys JAME... :)
 • Šį Projektą Patariame Rinktis Ir Tiems, Kurie Ketina Besąlygiškai Sekti Ir Išties Ne Tik Klausyti, Bet Ir Išgirsti, Bei Veikti Per Ir Su J.I.S. JAME... :)
 • Tai Skirta VISAME Sekantiems, Taurinantiems, Tikslinantiems, Atrandantiems Bei Veikiantiems Išvien Per J.I.S. Tik JAME... :)
 • Junkitės Drąsiai Jau Šiandien... Sekite J.I.S. Informaciją Ir Pagalbinę Medžiagą Tikslinimui Bei Atvirtimui JAME...
 • Pateiksime Unikalios Struktūros Ir Atlikimo Energetiškai Aktyvias SINCREDY, J.I.S. Darytas Nuotraukas Su/Be J.I.S. Dedikacijomis...
 • J.I.S. Kurti ir Kuriami Muzikiniai Kūriniai Skirti Savęs Įsivardinimui Bei Gilesniam Pažinimui, Meditacijoms...
 • Klausykitės Išskirtinių J.I.S. Balso Audio Ištraukų bei Žiūrėkite Unikaliuosius J.I.S. Pažintinius Video Failiukus...
 • Rėmėjų Projekte Pateiksime J.I.S. Atsakymus į Jūsų Užduotus ir/ar Dažnokai Įvardinamus Klausimus...
 • Čia Taip Pat Ketiname Publikuoti J.I.S. Aptarimus... Aktualijas... Įvardinimus... Nukreipimus... 
   

     VISUOMET PRISIMINKIME...
     Drauge, Mes Visi Galime Išties Daug Daugiau... Tad...
     Iki Susitikimo J.I.S. RĖMĖJŲ SĄRAŠE... :)

Become a Patron! 
   

     Papildyta 2019-10-07

     Projektas skirtas informavimui "Start" bei Dievo sūnaus mokymo skleidimui "Believe"...
     Užeiti ir pasiskaityti galite sekdami šią nuorodą...

     Papildyta 2019-10-13

     Projektas yra skirtas Tikinčių bei J.I.S. Bendruomenės Informavimui... Tai J.I.S. Žinios Pranešimas bei Paskleidimas anglų ir lietuvių kalbomis... Sekite visas karštas naujienas ir Jūs... :)
   

     Papildyta ir atnaujinta: 2019-10-17, 02:12

Šios įrašo komentarų rss feed