PRISIKĖLIMO link... - LPF "Kibirkštėlė"

S1500031-2(JL).JPG

     2019 m. balandžio 13 d.

     Susitikimas pavasario šviesoje...

     Pavasaris... Ir jau čia pat Velykos... Nenuostabu, kad šiame susitikime spontaniškai iškilo Šios Šventės tema...

     Kristaus Kančia - Mirtis - Prisikėlimas... Kas Tai?... Kodėl?... ir Ką Tai reiškia mums?...
     Klausimai suvirpėjo giliai giliai... Atsakymai - pačioj mūsų esmėj..., tikri ir netikėti... Juos palengva pradėjome apčiuopti... - savąja esatim, širdim... ir žodžiais neišreiškiama mintim...

     Velykos - mumyse... Tai Kristaus Prisikėlimas kiekviename iš mūsų... Ir Tai vyksta (arba ne) kasdien - kiekviename iš mūsų...

     Ačiū...


   Vida V.

Šios įrašo komentarų rss feed