Pažinki per J.I.S. - Antrasis Susitikimas

vv-S1260184-JL-2.JPG

     2019 m. rugpjūčio 1 d.

     Susitikimų Ciklo "Pažinki per J.I.S." antrasis susitikimas - telekonferencija...

     Šis susitikimas - tai Mokymų pradžia. Mokymų medžiaga - unikali, niekur kitur To nerasi, ir visa Tai - tiesioginiame ryšyje su Dievu... Tai atsakymai paprastam žmogui, ieškančiam, kaip pažinti Dievą ir Save… Neįkainojama Pagalba savęs susidėliojime bei įvardinimuose, einant link Dievo… Pagalba, užmezgant tiesioginį ryšį su Dieviškąją Savo Esme…

     Pirmojoje susitikimo dalyje vyko pokalbis bei pasidalinimas mintimis tema „Savęs D.T. Akivaizdoje Atmetimas ar Nuneigimas“. Tai viena iš priežasčių 1-ojo Visatos Įstatymų Pažeidimo - „Netikėjimas D.T. (Dievo Tėvo) / Aukščiausiuoju Teisumu / Teisingumu“. 
     Dalindamiesi savais suvokimais, pajautimais, ieškojome atsakymų į, atrodytų, paprastus klausimus: Kas yra Aukščiausiasis Teisingumas?… Kas yra Savęs Nuneigimas ir kuo jis skiriasi nuo Savęs Atmetimo?… Ar Savęs Nuneigimas tai "taškinis“ momentas, ar jis "tolydus" veikimas / būsena / pasirinkimas…? Kaip konkrečioj kasdienybėj užfiksuoti, žinoti, kada tu nuneigi save?… Ar viskas, kas nutinka su mumis, - tai Aukščiausiasis Teisingumas?… Ar Atsakomybė tai Dievo Valia?… ir dar daugiau klausimų, dauguma kurių taip ir liko laukti, kol pribręs laikas į juos atsakyti. Bandydami įvardinti Savęs Nuneigimą, gilinomės į Dievo Valios, Dievo Planų sampratas, ieškojome Tiesos įvardinimų, peržvelgdami konkrečias situacijas... Klausimų daug... Atsakymai Dievo Prasmėse dar tik užgimsta mumyse...

     Antrojoje dalyje vyko telekonferencija su Aukščiausiu Žemės Šventiku Mokytoju EL. Mokytojas EL detaliai įvardino šių susitikimų tikslus ir, konkrečiai, kaip jų bus siekiama. Priminė susirinkusiems, kad  norint judėti pažinimo keliu, atrandant Dievą ir Save, neišvengiamai būtinas nuožmus darbas su savimi… Išsamiai atsakė į susitikimo dalyvių iš anksto užduotus klausimus nagrinėjama tema, taip pat į klausimus, iškilusius susitikimo eigoje… Supažindino su Kontroliniais J.I.S. Klausimais, skirtais savarankiškam darbui bei nagrinėjimui / apibendrinimui artimiausiuose ciklo „Pažinki per J.I.S.“ susitikimuose… 

     Darbas susitikimo metu vyko sklandžiai. Gilūs ir Prasmingi Mokytojo EL Žodžiai (ir ne tik...)…, J.I.S. Šventintos Žvakutės Ugnelė..., paprastas susirinkusiųjų bendravimas… - visa tai (ir dar daugiau...) vedė į Susiklausymą, į naujo, dar neatrasto ir nepažinto, Viltį, į netikėtus pasikeitimus mūsų gilumoje, mintyse, suvokime…
     Dėkojame...

     P. S. Daugiau apie Šį Susitikimų Ciklą skaitykite skyrelyje "Pažinki per J.I.S. Tik JAME", paspaudę šią nuorodą...


    Vida V.

Šios įrašo komentarų rss feed