Pažinki per J.I.S. - ketvirtasis susitikimas

S1290106-3.JPG

     2019 m. rugsėjo 12 d.

     Susitikimų ciklo "Pažinki per J.I.S." ketvirtasis susitikimas...

     Projekto „Pažinki per J.I.S." susitikimai unikalūs galimybe įvardinti Dievą savyje ir patį Save (kiekvienam kitaip, savojoje patirtyje ar iš jos išsivadavus). Galimybe pajusti Vienį ir veikimą Jame. Galiausiai, galimybe keisti savo gyvenimą, savo likimą..., paprastai, saulės šviesoje atrandant naują kasdienybę Viltyje ir Susiklausyme...

     Šiandien žengėme dar vieną žingsnelį link…
     Pirmiausia prisiminėme paskutiniame susitikime nagrinėtus kontrolinius J.I.S. Klausimus („Kas Yra Dievas Jums…???“; „Kodėl Jūsų Manymu Dievas Yra Taip O Ne Kitaip…???“; „Kaip Jūs Elgtumėtės, Jei Būtumėte Dievo Pozicijoje…???“). Iki skausmo pažįstami klausimai, jau narstėme jų temas skersai-išilgai - ir praeitame susitikime, ir savarankiškai namuose. Atsakymai taip ir lieka kiekviename, giliai giliai viduje... Jie skleidžiasi palengva, mūsų pasirinkimuose ir Dievo Meilės Veikime...
     O šiandien - pagrindiniai šios dienos susitikimo kontroliniai J.I.S. Klausimai:
        - Kas Esate Jūs JAME...???
        - Kaip Ir Kodėl Esate Jūs JAME...???
     Į pirmąjį klausimą nuskambėjo daug šviesą nešančių atsakymų, kiekvienam kitaip prasmingų. Kodėl tik teigiamų? Nes to siekiame, einame į tai... Neigiami aspektai irgi įvardinti, nors iškart nesinorėjo tą išsakyti garsiai...
     Vyko gyva diskusija, momentais netgi triukšminga. Aiškinomės, ką reiškia "Būti JAME", kokį pėdsaką mes paliekame Visatoje... Gilinomės į nuolankumą, veidmainiavimą...
     Nagrinėjome keletą konkrečių situacijų - kokios jų priežastys, kokia pamoka slypi jose?...
     Buvo ir tylos akimirkų, palytėtų švelnaus angelo sparno dvelksmo...

     ...Visumoje - Tai jau prasidėjo, Tai jau vyksta... Mes sukrutėjome tame, kas mums svarbiausia... Jau palytėjo mūsų Širdis pirmi Saulutės Spinduliai...
     ...Vilty ir Užgimimo Aušroje... Dėkojame JAME...

     P. S. Kitas artimiausias šio ciklo susitikimas planuojamas spalio 3 dieną... Kviečiame!... :)


     Vida V.

 

Šios įrašo komentarų rss feed