Pažinki per J.I.S. - trečiasis susitikimas

IMG_20190522_192216-ADm.jpg

     2019 m. rugpjūčio 22 d.

     Susitikimų ciklo "Pažinki per J.I.S." trečiasis susitikimas...

     Šį saulėtą ketvirtadienio vakarą susirinkome pratęsti ieškojimų, kuriuos kiekvienas jau buvome pradėję namuose. Pirmieji trys Kontroliniai J.I.S. Klausimai (juos galite rasti čia...), savarankiškas jų nagrinėjimas - tokie buvo "namų darbai", ruošiantis šiam susitikimui. Klausimai tikrai ne paprasti, ir gilinimasis į juos - pakankamai ilgas vidinių atsivėrimų kelias.

     Kas Yra Dievas Jums...??? 
     Kodėl Jūsų Manymu Dievas Yra Taip O Ne Kitaip...??? 
     Kaip Jūs Elgtumėtės, Jei Būtumėte Dievo Pozicijoje...??? 
     Mūsų Dievo suvokimas, JO įvardinimai kinta, priklausomai nuo pasikeitimų mumyse. Susitikime kalbėjome apie tai, kas Dievas yra Mums šiuo momentu.
     ...Bandėme įvardinti tai, kas, gal būt, apskritai nėra įvardijama. Galima išvardinti daugybę apibūdinimų - Meilė, Ramybė, Saugumas, Šviesa, Šeima, Tiesa, Teisingumas, Paprastumas, Gyvybė, Kūryba... - ir vis tik kiekvienas jų ir net visi kartu sudėjus atspindės tik dalinę Dievo Įvardinimo Išraišką. Kaip žmogui rasti tą Žodį, kuris apibūdintų, kas jam yra Dievas? Kokį žodį bepaimtume, jį galima naudoti ir kalbant apie Kūriniją... Vienintelis apibūdinimas, kuris tinka tik Dievui - Dievas Yra Dievas...
     ...O gal Dievas kiekvienam yra tai, ką jis sudievino savojoje kasdienybėje?...    
     ...Ieškodami atsakymų, gilinomės, per ką Dievas reiškiasi mumyse, kaip JIS reiškiasi mumyse kasdienybėje... Aiškinomės, kas yra vidinė Ramybė (be Jos nebūsi JAME...), išsakėme savo mintis apie Harmoniją, apie Dievo Planus bei mūsų dalyvavimą Juose...
     ...Galop nuskambėjo mintis, kad gal Dievas reiškiasi per būsenas...?
     ...Nagrinėjome konkrečią situaciją - kodėl ji vyko? kame čia pasireiškė dieviškumas? kodėl ir kaip per ją veikė Dievas?...
     ...Susitikimo eigoje vis grįždavom prie teiginio, kad Dievas neužsiima mūsų smulkiais dalykėliais, JIS Sukūrė Sistemą, kuri veikia, reaguoja pati... - kiek tame Tiesos?...
     ...
     Pagrindiniai klausimai kol kas liko be konkrečių atsakymų. Ir nors buvo akivaizdu, kad mūsų suvokimas ribotas..., kad vis dar vadovaujamės protu su jo geležiniais argumentais, kylančiais iš imprintų, iš žmogiškosios logikos..., kad dar tik mokomės įsiklausyti į atsakymus, užgimstančius mūsų gilumoje... Tačiau... vis tik, visame tame, eigoje palengva pradėjo kristalizuotis bendras Dievo ir mūsų JAME pajautimas -... kiekvieno kitoks, kiekvienam kitaip, individualiai... Asmeniniai pasidalinimai praturtino, kažką sujudino, kažką iškėlė, perdėliojo...
     ...
     Tai, kas vyko susitikime, buvo šilta, jauku ir prasminga. Ačiū Dangui už Pagalbą, ačiū visiems dalyvavusiems už atvirumą, aktyvumą, paprastumą...
     Susitiksime dabar jau rugsėjo mėnesį... :)

  
     Vida V.
     

Šios įrašo komentarų rss feed