Pažinki per J.I.S. - aštuntasis susitikimas

     2019 m. lapkričio 7 d.

     Susitikimų ciklo "Pažinki per J.I.S." aštuntasis susitikimas.

     ...Tas keistas keistas lapkritis, kai purškia rudeninis lietus, o ore tvyro Pavasario Dvelksmas...
     ...Tas keistas žmogaus noras - žinoti, suprasti, kontroliuoti..., tarsi be to būtum nepilnavertis Dievo Kūrinys ir negalėtum nieko tikro nuveikti... Mūsų protas darbuojasi nenuilsdamas, vairuodamas mūsų gyvenimą, jau iš anksto žinodamas, kas kur ir kaip turi būti, ir dažnai nepalikdamas vietos Dievo Vedimui ir Tikram, Paprastam JO Stebuklui...
     Ar mes galime išsivaduot iš proto pinklių?... Veikti tiesiog paprastai - savo vidiniu pajautimu...? Tuo pajautimu, per kurį veikia Kūrėjas, pajautimu, kuris atveria pačias šviesiausias sielos gelmes - Bendrystei ir Kūrybai JAME...?
     Šiame susitikime pabandėme veikti išvien, vedini ne proto, bet vidinio pajautimo... Mūsų įrankiai buvo balti popieriaus lapai ir paprasti pieštukai. Ar pavyko? Pavyko, tik ne protą išjungti, bet save artimiau bei giliau pažinti... Neįprastas piešimo procesas atskleidė daug mūsų vidinėje virtuvėje. Aptarimo metu įvardinome tai (kas garsiai, kas tyliai mintyse) ir judėjome toliau...
     O toliau, antrojoje susitikimo dalyje, buvo numatyta ieškoti atsakymų į ankstesniuose susitikimuose iškilusius ir vis dar neatsakytus klausimus. Tik, žinia, ne visada vyksta tai, kas suplanuota. Netikėtai diskusija pakrypo į tai, kas labai svarbu visiems susirinkusiems, kas aktualu šią akimirką. Karti tiesa, prasmingi įsivardinimai... ir didelis klaustukas, kurį išsinešėm namo tolesniems vidiniams apmąstymams bei išoriniam veikimui.
     Ačiū Dangui už Pagalbą... Ačiū visiems dalyvavusiems...

     P. S. Mintis, užgimusias šiame susitikime, rasite čia...


   Vida V.

Šios įrašo komentarų rss feed