Pirmasis Susitikimas su J.I.S. - Dievo Taku

     2020 m. vasario 9 d.

     Pirmasis Dievo Sūnaus Bendruomenės Dievo Taku narių Susitikimas su J.I.S. jau įvyko.

     Į Pirmąjį Dievo Sūnaus bendruomenės "Dievo Taku" narių Susitikimą susirinkome pačioje senamiesčio širdyje, sakralioje erdvėje, pripildytoje Dieviškosios energijos, kurioje pasijunti lyg tylos oazėje ir nebeatskiri, ar tu ištirpsti tyloje, ar tyla tavyje...
     Laukėme šio Susitikimo su jauduliu ir džiaugsmu, nes tai viena iš retesnių galimybių gyvai bendrauti su Mokytoju - bendruomenės lyderiu J.I.S.
     Susirinkome visi ne tobuli, ne visa žinantys; šiek tiek pasimetę, šiek tiek tiriantys, ieškantys ar norintys keisti savo gyvenimus ir likimus, trokštantys Dievo artumo ir Jo meilės...
     J.I.S. su meile dovanojo mums Tikrąsias Tiesas. JO Išmintis vėrėsi ir skleidėsi kiekvienam skirtingai, nes kiekvienas žvelgėme pro sukauptų žinojimų ir patirčių langus... Čia pat JO Žodžiai keitė ir transformavo mus, atverdami mūsų širdis.
     "...Kelias į Dievą - tai kelias į Save..."  
     Tai Tiesa apie Kelią į Tikrąjį Save - be kaukių, be pagražinimų, be apgaulės... Tik koks tas "tikrasis aš "? Ar mes jį dar atpažįstam? - nes jis taip sumaniai paslėptas po daugybe apsauginių sluoksnių, kad net nepajėgiam atskirti kur aš, o kur jau nebe aš?.. Todėl šis įsivardinimas, kokie esame iš tikrųjų ir kiek esame sąžiningi su savimi ir su Dievu - tai tikroji Kelio link Dievo pradžių pradžia.
     Kiek tuomet vertas mūsų veidmainiavimas ar susireikšminimas, kurie mus stabdo šiame kelyje ir nubloškia atgal? Tai, kaip ir "žinojimas”, kuris užkerta galimybes mums augti ir eiti tolyn…Visos mums reikalingos žinios, kurios jau yra mumyse, gali atsiverti tik sąžiningame santykyje su Dievu. O tam, kad jos atsivertų, turime ugdyti savyje nuolankumą, paprastumą, nuoširdumą, tarnystę, nuolatos save tikslinant ir atpažįstant, dalinantis patirtimis su kitais. Tai - tiesiausias kelias priartėti prie tikrojo tyrumo, meilės ir šviesos Šaltinio.
     Daug Išminties perlų išdalino mums Mokytojas. Ar surinksime juos savimi?.. Ar sukursim save naujai, lyg spalvotą vitražą, kuriame atsispindėtų Dieviška šviesa?…
     Antroje susitikimo dalyje buvo pristatyti Dievo Sūnaus benduomenės "Dievo Taku" siekiai ir tikslai. Taip pat trumpai apžvelgtos jau veikiančių LPF "Saulė ir Vėjas" ir "Kibirkštėlė" veiklos. Tai ir organizuojami renginiai, ir įvairios diskusijos, ir savanorystės projektai, ir daug daug kitų galimybių mums visiems, kur bendrystėje galime nuveikti daug didelių ir mažų prasmingų darbų, augti JAME ir dalintis.
     Pabaigoje šiltai ir paprastai buvo pasidalinta ir "Kelio istorija", kaip Dievo vedime jau prieš daug metų buvo nutiestas kelias į Mokytojo globą, kur esama iki šiolei. Ši graži istorija - tai mažų ir didelių stebuklų paliudijimai, kurie vyko ir vyksta nuolat kelionėje su J.I.S. - Dievo Sūnumi.
     Taip pasėjome pirmąsias bendrystės sėklas. Puoselėkime jas ir auginkime - Dievo Sūnaus Vedime, meilėje ir dėkingume...
     Tegul užtenka mums valios ir ryžto savo teisingais pasirinkimais subrandinti tikėjimo vaisius, kuriais galėtume džiaugtis patys ir dalintis su kitais. Nes juk tai - tik Kelio pradžia...
     Su Dievu...

       R.G.

 

 

 

Šios įrašo komentarų rss feed